Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Demokrasi Tarihi SAU 067 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI
Course Lecturers Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Demokrasi Tarihinin geçirdiği evrelerinin incelenmesi

Course Content

Demokrasi kavramı ve demokrasi harici sistemler. Demokratikleşmenin sosyal, ekonomik ve kültürel temelleri, Egemenliğin paylaşılması doğrultusunda yasal çerçeveyi oluşturan dönüşümler; Şer’i Hüccet Sened-i İttifak ve Tanzimat Fermanı. Meclislerin kurulması ve halkın yönetime katılmaya başlaması. Osmanlı aydınının demokratik hak ve özgürlük mücadeleleri, Meşrutiyete geçiş çalışmaları. İlk Anayasa olan Kanun-i Esasinin hazırlanması ve Meşrutiyet yönetimi. Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın tatil edilmesi, Osmanlı aydınlarının örgütlü mücadelesi ve Cemiyetlerin kurulması. II. Meşrutiyet’in ilanı ve Siyasi partilerin oluşumu. Cumhuriyet yönetimine geçiş ve Tek Parti yönetimi. Çok Partili Sisteme geçiş mücadeleleri ve Siyasi Partiler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Demokratikleşmenin sosyal, ekonomik ve kültürel temellerini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Reform Hareketlerinin Demokratikleşme sürecine katkısını kavratır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Şer’i Hüccet, Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Türk Demokrasi Tarihindeki yerini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Meşrutiyet Yönetimine geçiş çalışmalarını öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 İlk Anayasa olan Kanun-i Esasinin önemini kavrar ve Meşrutiyet yönetimine geçiş sürecini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 II. Abdülhamid’in Meclisi tatil etmesinin gerekçelerini ve buna karşı oluşan tepkileri inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
7 İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin II. Abdülhamid yönetimine karşı giriştiği mücadelenin temel dinamiklerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 II. Meşrutiyet’in Türk Demokrasi Tarihindeki önemini anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
9 II. Meşrutiyetten Cumhuriyet’e Demokratikleşme mücadelesi ve çok Partili Sisteme geçiş çalışmalarını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Demokrasi ve diğer sistemler.
2 Türk Demokrasi Tarihinin sosyal, ekonomik ve kültürel temelleri.
3 Demokratikleşme sürecinin hazırlayıcısı olarak Osmanlı Devletinde Reform Hareketleri.
4 Egemenliğin paylaşılması doğrultusunda ki girişimler: Şer’i Hüccet, Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları.
5 Meclisler ve halkın yönetime katılmaya başlaması.
6 Osmanlı Aydınının demokratik hak ve özgürlük mücadeleleri
7 İlk Anayasa olan Kanun-i Esasinin hazırlanması, ilanı ve Meşruti yönetime geçiş
8 Kanun-i Esasinin içeriği ve tahlili.
9 ARASINAV
10 II. Abdülhamid’in Meclisi tatil etmesi ve Osmanlı Aydınlarının örgütlü mücadelesi
11 II. Meşrutiyet’in ilanı ve Siyasi partilerin oluşumu.
12 Cumhuriyet yönetimine geçiş ve Tek Parti yönetimi.
13 1946 Seçimi ve Çok partili sisteme geçiş mücadeleleri
14 1950 sonrası Siyasi Partiler
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1996.
2- Tevfik Çavdar, Türkiyenin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İstanbul, 1995.
3- Tarık Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasal Partiler, İstanbul, 1998.
4- Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
5- M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt olarak İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 1889-1902, İstanbul, 1989.
6- İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi, Eskişehir, 1997.
7- Süleyman Kani İrtem, I. Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid: Mithad Paşa- Abdülhamid Kavgası, İstanbul, 2004.
8- İlgili diğer güncel makale ve kitaplar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 2 3 6
Performans Görevi (Seminer) 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5