Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tibbi Tercüme SAU 362 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULLAH FERİKOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere İngilizce-Türkçe tıbbi tercüme tekniklerini tanıtmaktır.
Course Content İngilizce gramerine genel bir bakış; tıbbi metinler üzerinden etkileşimli tercüme çalışmaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngilizce tıbbi metinleri tercüme edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İngilizce haber ve dilek kiplerine genel bakış
2 İngilizce dolaylı anlatım ve edilgen yapılara genel bakış
3 İngilizce fiilimsilere genel bakış
4 İngilizce yan cümlelere genel bakış
5 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
6 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
7 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
8 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
9 Arasınav
10 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
11 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
12 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
13 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
14 Seçilmiş konularda tıbbi metin tercüme çalışmaları
Resources
Course Notes Fuat Gürtan (Merhum), "Modern English Grammer and Translation Methods"
Course Resources The Merck Manual,MERCK SHARP&DOHME RESEARCH LABORATORIES
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
2. Ara Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 48
Total Workload / 25 (Hours) 1.92
dersAKTSKredisi 5