Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tibbi Coğrafya SAU 052 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ATALAY DUTUCU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Doğal ortam-insan etkileşimini coğrafi bakış açısıyla değerlendirebilmek ve bu verileri sağlık planlamalarında kullanabilmek
Course Content Doğal ortam-insan etkileşimi sonucunda meydana gelen hastalıkların dağılışlarını ,ortaya çıkış nedenlerini,etkiledikleri nüfus miktarlarını ve yürütülen sağlık hizmetlerini incelemek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Coğrafi ortamın( Yüzey şekilleri,iklim,bitki örtüsü,toprak vb.) insan sağlığı üzerindeki etkisini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Coğrafi ortama bağlı olarak görülebilecek hastalıkların dağılışını genel olarak yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay,
3 Sağlık hizmetlerinin mevcut nüfusa yeterli olup olmadığını tartışır Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tıbbi Coğrafyanın Tanımı
2 Tıbbi Coğrafyanın Amacı
3 Çalışma Konuları
4 Doğal Ortam-İnsan İlişkisi
5 Beşeri Ortam-insan
6 Coğrafi Ortamda Meydana Gelen Hastalıklar
7 Coğrafi Ortamda Meydana Gelen Hastalıkların Ortaya Çıkış Nedenleri
8 Ara sınav
9 Coğrafi Ortamda Meydana Gelen Hastalıkların Etkiledikleri Nüfus Miktarları
10 Yürütülen Sağlık Hizmetleri
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 5