Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Osmanli Türkçesi SAU 059 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA SARI
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA SARI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Temel Osmanlıca Türkçesini okuyabilmeyi öğretmektir. Basit matbu metinleri anlamayı sağlamaktır.
Course Content Osmanlı dönemi Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri, alfabe ve yazı sistemi, Türkçe gramer bilgileri, matbu metin okumaları ve çeviri, Osmanlıca rakamları öğrenmek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı dönemine ait basit vesikaları okuyabilmeyi kavrar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türkçenin tarihi gelişimini, yapısını tanır ve çözümler Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Klasik edebiyatımıza ait eserleri okuyabilmeyi kavrar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Bilim, sanat, mimari, kitabeler vd. eserleri değerlendirir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Kültürel, toplumsal vd. tarihi sürekliliğin sağlanması ve inşasını analiz eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin gerekliliği ve amacı, Osmanlıca alfabe ve harflerin yazılışları
2 Osmanlıca alfabe ve harflerin şekil ve okunuşları itibariyle harflerin özellikleri
3 Harflerin bitişmeleri, Osmanlıca örnek metinler
4 Türkçe kelimelerin okunup-yazılmaları, Osmanlıca örnek metinler
5 Asli harf-okutucu harf, Osmanlıca örnek metinler
6 Sesli harflerin durumları, Osmanlıca örnek metinler
7 Türkçe kelimelerde benzer sesler, Osmanlıca örnek metinler
8 Osmanlıca rakamların okunuş ve yazılışları
9 ARA SINAV
10 Türkçe kelimelere yazılış örnekleri, Osmanlıca örnek metinler
11 Türkçe eklerin yazılış şekilleri, Osmanlıca örnek metinler
12 Türkçe zamirlerin yazılışları, Osmanlıca örnek metinler
13 Türkçe edatların yazılışı, Osmanlıca örnek metinler
14 Türkçe fiillerin yazılışları, Osmanlıca örnek metinler
Resources
Course Notes Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçe?sine giriş, I, II, III.<br>Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I, II, Ankara, 1991. <br>Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul, 1975, <br>Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul,1979.
Course Resources Hayati Develi, Osmanlıca, I, II.-Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5