Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Medeniyeti SAU 065 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH BOZKURT
Course Lecturers Doç.Dr. FATİH BOZKURT,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Osmanlı müesseselerinin ve medeniyetinin temel niteliklerinin kavranması
Course Content Osmanlı medeniyetinin unsurları ve devlet kurumları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı hanedanını ve devletin temel kurumlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı toplum yapısını ve toplumsal grupları kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı vakıf medeniyetini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı medeniyetinin temel unsurlarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Maddi kültür araçlarından hareketle Osmanlıların gündelik hayatını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Süreklilik ve değişim bağlamında Osmanlı medeniyetinin maddi unsurlarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Hanedanı ve Veraset Sistemi
2 Osmanlı Merkez Teşkilatı I
3 Osmanlı Merkez Teşkilatı II
4 Osmanlı Taşra Teşkilatı
5 Osmanlıda Toplumsal Yapı: Yöneticiler ve Halk
6 Osmanlıda Dini Gruplar: Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler
7 Osmanlı Kentleri ve Kentliler
8 Osmanlılarda Vakıf Kurumu
9 ARA SINAV
10 Osmanlı Maddi Kültürü ve Gündelik Hayat
11 Osmanlıda Barınma Kültürü
12 Osmanlıda Beslenme Kültürü
13 Osmanlıda Giyim-Kuşam
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1)İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988.
2) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. I-II, Ed: E. İhsanoğlu, İstanbul 1999.
3)Suraiya Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, İstanbul 2011.
4)Nazif Öztürk, Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara 1983.
5) Soframız Nur Hanemiz Mamur: Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, Ed: Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, İstanbul 2006.
6) Consumption Studies and The Ottoman Empire: 1550-1922: An Introduction, Ed: Donald Quataert, New York 2000.
7)Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Final 1 4 4
Total Workload 58
Total Workload / 25 (Hours) 2.32
dersAKTSKredisi 5