Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mukayeseli Dünya Tarihi SAU 064 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Modern Öncesi ve Modern Dönemde karşılaştırmalı olarak dünya tarihin öğretilmesi
Course Content Modern Öncesi ve Modern Dönemde Avrupa, Amerika, Ortadoğu, K. Afrika ve Rusya’da meydana gelen gelişmeler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa’da meydana gelen dini ve siyasi gelişmeleri anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Coğrafi keşiflerin ortaya çıkardığı sonuçları analiz eder Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
3 Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri kavrar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Amerika’nın bağımsızlık mücadelesini anlar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Rusya’nın büyük bir devlet olarak ortaya çıkışını kavrar Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Fransız İhtilali’nin yaratmış olduğu etkiyi analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa’da meydana gelen dini ve siyasi gelişmeler
2 Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da yayılışı
3 Coğrafi keşifler ve sonuçları
4 Amerikan menşeli yiyeceklerin dünyaya yayılması ve yarattığı etki
5 Rusya’nın büyük bir devlet olarak ortaya çıkışı ve sonuçları
6 Amerikan bağımsızlık hareketi
7 Fransız İhtilali
8 Fransız İhtilali ve dünyaya etkisi
9 ARASINAV
10 Viyana Kongresi ve sonuçları
11 19. Yüzyılda Sömürgecilik faaliyetleri
12 Rusya’nın Orta ve Doğu Asya’da yayılması
13 19. Yüzyılda Çin ve Japonya
14 Sonuç ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2001), Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789; Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimine Kadar Rusya Tarihi, Merry E. Wiesner Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 5