Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Osmanli Türkçesi SAU 060 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH BOZKURT
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış tarihi metinlerin okunması ve tahlil edilmesi, bu tür kayıtları okuma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesi
Course Content Çeşitli dönemlere ait Osmanlıca belgelerin okunması ve değerlendirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okur ve analiz eder Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri Latin harflerine aktarır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri yorumlar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri çözümler Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlı Türkçesiyle yazılmış çeşitli dönemlere ait metinlerin dönemsel özelliklerini kavrar ve farklılıklarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri I: Harfler ve harf grupları
2 Osmanlı Türkçesinin temel bilgileri II: Sayılar, günler ve aylar
3 Konu ile ilgili metin okumaları
4 Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar
5 Konu ile ilgili metin okumaları
6 Matbu metinlerin okunması ve incelenmesi
7 Yazma metinlerin okunması ve incelenmesi
8 Defter ve belge türü Osmanlı Arşiv vesikalarının okunması ve incelenmesi
9 ARA SINAV
10 19. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
11 18. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
12 17. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
13 16. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
14 15. y.y. Osmanlı Türkçesine dair seçme metinlerin okunması ve tahlilleri
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1998
2- Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, 3 cilt. İstanbul 1995
3- Mahmut Ak ve Fahameddin Başar, Osmanlı Türkçesi: Gramer Tarihi Metinler Belgeler, İstanbul 2004.
4-Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, MÜ İlahiyat Fak. Yay., İstanbul 1989.
5-Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 3 1 3
Final 1 4 4
Total Workload 59
Total Workload / 25 (Hours) 2.36
dersAKTSKredisi 5