Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Humik Asit ve Uygulama Alanlari SAU 056 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET TUTAR
Course Lecturers Prof.Dr. AHMET TUTAR,
Course Assistants Organik Kimya Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Toprakta ve çevrede bulunan humik maddeleri tanıma ve humik maddelerin kullanım alanlarını keşfetmek.
Course Content Humik Asitin Kısa Tarihçesi ve Kaynaklarından Saflaştırma İşlemleri. Humik asitin Tarım, Kimya, Çevre, Endüstri, Kozmatik ve Tıpta kullanımı. Humik Asitin Molekül yapı modelleri ve Enstrümental Analiz değerleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toprağı Tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Toprağın Humus Kısmını Tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Humik Asit Kaynaklarını Bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Humik Asitin Tarihçesini Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Humik Asitin Tarımda Kullanımını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Humik Asitin Çevrede Kullanımını Kavrar
7 Humik Asitin Kimyada Kullanımını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Humik Asitin Endüstride Kullanımını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Humik Asitin Kozmatikte Kullanımını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Humik Asitin Tıpta Kullanımını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Humik Asitin Kaynaklarından Saflaştırılmasını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Humik Asitin Molekül Yapısını Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Humik Asitin Enstrümental Analizlerini Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toprağın Genel Yapısı
2 Toprağın Humus Kısmı
3 Humik Asit Kaynakları
4 Humik Asitin Tarihçesine Kısa Bir Bakış
5 Humik Asitin Tarımda Kullanımı
6 Humik Asitin Kimyada Kulanımı
7 Humik Asitin Çevrede Kullanımı
8 Humik Asitin Endüstride Kullanımı
9 Ara Sınav
10 Humik Asitin Kozmetikte Kullanımı
11 Humik Asitin Tıpta Kullanımı
12 Humik Asitin Molekül Modelleri
13 Humik Asitin Enstrümental Analiz Değerleri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Ders Notları; Prof. Dr. Ahmet TUTAR<br>Çeviriler; Mümin Dizman
Course Resources Kim H. Tan. Humic Matter in Soil and the Environment, Marcel Dekker, Inc, 2003, New york-USA.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Total Workload 61
Total Workload / 25 (Hours) 2.44
dersAKTSKredisi 5