Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri SAU 068 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Course Lecturers
Course Assistants Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective DNA teknolojisi konusunda çok az bilgisi olan üniversite düzeyindeki öğrencilerle birlkte rekombinant DNA teknolojisinin getirdiklerini bilimsel bir gözle incelemek, bunları rasyonel bir bakış açısıyla incelemek
Course Content DNA teknolojisinin temelleri, yöntemleri, ürünleri, ilaç ve tarım teknolojileri, adli tıp ve biyoetik
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 DNA’nın genetiğin temel molekülü olduğunu öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 DNA’nın bilgiyi nasıl aktardığını ve kendini çoğaltmasını öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 DNA teknolojisinin kazanımlarını öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İlaç teknolojisi, gen terapisi gibi kavramları öğrenir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Genetik olarak değiştirilmiş organizmaları kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Gen teknolojisinin etiği konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genetik çalışmaların Tarihi
2 DNA’nın yapısı ve fonksiyonları
3 Gen kavramı
4 Genden bireye, bireyden topluma
5 DNA teknolojisinin temelleri ve yöntemleri
6 DNA teknolojisinin ürünleri: İlaçlar
7 DNA analizi ve teşhisi
8 Gen terapisi
9 Arasınav
10 Adli tıp
11 Tarımsal devrim
12 Transgenik canlılar
13 İnsan genom projesi
14 Biyoetik
Resources
Course Notes
Course Resources Alcamo, I. Edward, “DNA Technology: The Awesome Skill” W.C. Brown Publishers, 1996
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5