Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Felsefi Düşünce SAU 054 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAHMİ KARAKUŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective Felsefî düşünce aracılığıyla ilgili alanda anlama, açıklama, eleştiri, birleştirme ve farklılaştırma becerileri kazandırmak
Course Content Bilimlerle -daha çok insan bilimleri- ilgili çeşitli metinleri belirtilen amaçlar doğrultusunda incelemek
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Felsefî düşünmeyi tanıyabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Felsefî düşünme aracılığıyla metin incelemesi yapabilme. Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Düşünüş biçimlerini tanıyabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Mantıksal yapıları hata ve isabet bakımından çözebilme. Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev,
5 Düşünceleri gerekçelendirebilme ve gerekçeleri ayırt edebilme. Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Düşünmek nedir?
2 Düşünmek nedir?
3 Felsefî düşüncenin özellikleri
4 Felsefî düşünce ve diğer alanlarla karşılaştırma
5 Mantık ve düşünme
6 Analitik düşünme
7 Felsefî sorunlar ve düşünme
8 Felsefî sorunlar ve düşünme
9 Felsefî sorunlar ve düşünme
10 Ara sınav
11 Felsefî sorunlar ve düşünme
12 Felsefî sorunlar ve düşünme
13 Aktüel sorunlar ve felsefî çözüm
14 Aktüel sorunlar ve felsefî çözüm
Resources
Course Notes
Course Resources Örnek metin analizleri ve seçme felsefe metinleri
Felsefe Aracılığıyla Düşünmek, C.Horner, E.Westacott, Çev. A.Arslan
Klasik Mantık, N.Öner
Sembolik Mantık, T.Grünberg
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Final 1 2 2
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5