Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ermeni Sorunu Tarihi SAU 063 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALUK SELVİ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Tufan Turan

Course Category
Course Objective

Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve uluslararası bir sorun haline gelişinin öğretilmesi.

Course Content

Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, berlin ve Ayastefanos anlaşmalarında Ermeni sorunu, Sevr ve Mondros Ateşkes anlaşmalarında Ermeni Sorunu, Lozan´da Ermeni Meselesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ermeni sorunu ile ilgili kaynakları listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Ermeni sorunun ortaya çıkışı ve sebeplerini kavrar Tartışma, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Ermeni sorununun uluslararası bir mesele halini alması sürecini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ermeni reform talepleri sürecini yorumlar. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Büyük devletlerin Ermeni politikalarını tanır ve ayırt eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Ermeni sorunun günümüze yansımalarını analiz eder Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kaynaklar ve ders içeriğinin tanıtılması
2 Ermeni Sorunun ortaya çıkışı
3 Milliyetçilik ve Ermeniler
4 Misyonerler, misyoner okulları ve Ermeniler
5 Katolik ve Protestan Ermeni cemaatlerinin ortaya çıkışı
6 Ayastefanos ve Berlin Kongresinde Ermeni sorunu
7 Ermeni Reform talepleri
8 Büyük devletlerin Ermeni politikaları
9 ARASINAV
10 Rusya ve Ermeniler
11 İngiltere ve Ermeniler
12 Fransa, Almanya ve Ermeniler
13 Amerika ve Ermeniler
14 Sonuç ve Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Gunter Lewy, 1915'te Ne Oldu? Tartışılan Tarih, İstanbul, 2007.

Haluk Selvi, Birinci Dünya Savaşından Lozana Ermeni Sorunu, Sakarya, 2001

Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara, 1998

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5