Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim Tarihi ve Felsefesi SAU 001 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilim nedir sorusuna cevap vermek amacıyla eski uygarlıklardan başlayarak günümüze gelen bilim tarihinin gelişimini açıklamak

Course Content

Bilim nedir? Bilimin kaynakları nelerdir? Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim adamlarını tanıtmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilim nedir? Bilimin kaynakları nelerdir? Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim adamlarını tanıtmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim nedir? Bilimsel Çalışma Adımları, Bilimin kaynakları.
2 Bilimin Doğuşu, Bilimin Tarih Öncesi
3 İlk Çağ Uygarlıklarında Bilim
4 Eski Yunan ve Roma´da bilim
5 Eski Çin´de bilim, Hindistan´da bilim
6 İslam Medeniyetinde bilim
7 Roma ve Ortaçağ´da bilim
8 Rönesanstan sonra bilim
9 On sekizinci yüzyılda bilim
10 On dokuzuncu yüzyılda bilim - I
11 On dokuzuncu yüzyılda bilim - II
12 Yirminci yüzyılda bilim I
13 Yirminci yüzyılda bilim II
14 Günümüzde ve Gelecekteki bilim
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Colin A.Ronan, Bilim Tarihi Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, Akademik Dizi I, Ankara, 2003.
2. Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, 1997, Remzi Kitabevi
3. Prof. Dr. Şafak Ural, Bilim Tarihi, III C., İstanbul, 1995.
4. Aleksandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, Ankara, 1995.
5. Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul, 1989.
6. Prof. Dr. Aydın SAYILI, Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik Astronomi ve Tıp, Ankara, 1966.
7. http://www.bilimtarihi.gen.tr

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 5 5
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5