Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Standartlarina Göre Resmi Yazişma Formlari SAU 071 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ticari hayatın çok önemli olduğu bu çağda, ulusal sınırları aşan ticari ilişkilerle karşılaşmaktayız. Dış ticaretini, her yıl biraz daha artıran Türkiye’nin, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ticari yazışmalar bu yüzden büyük önem arz etmektedir. Ticari yazışmaların yanında taktim,konuşma ve presentasyon  ölçütlerinin de  irdeleneceği bu derste öğrencilerin uluslar arası işlev görmelerini sağlamak.

Course Content

Öğrenciler, iş hayatında karşılaşacakları yazışma sorunlarıyla ilgili, yabancı dilde çeşitli, mektup, özgeçmiş, dilekçe v.b. yazışma örnekleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uluslararası ticari yazışmalar yapar. Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Ticari sözleşmeler oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Yabancı dilde mektup yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yabancı dilde mal alım satım yazışmaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Yabancı dilde bir şirketin önemli işlerini yürütür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Firmennachweis /İşletmenin Tanıtımı
2 Anfrage/Talep
3 Angebot/Teklif
4 Werbebrief/Tanıtım Mektubu
5 Nachfassbrief/Takip Formu
6 Auftrag/Bestellung-Widerruf/Sipariş
7 Lieferung/Versandanzeige-Rechnung/Nakliye
8 Ara Sınav
9 Wareneingang/Ürün Girişi
10 Beispiele/Örnekler
11 Beispiele/Örnekler
12 Beispiele/Örnekler
13 Beispiele/Örnekler
14 Beispiele/Örnekler
Resources
Course Notes <p>Ders notları</p>
Course Resources

1. Sabri Yarmalı: Almanca Açıklamalı Temel Ticari Yazışmalar

2.Lothar Jung :  Betriebswirtschaft

Hueber Verlag  1993

3.Das Grosse Buch der Rhetorik

    Buch & Wissen Verlag

4.Hesse/ Schrader :Das Erfolgreiche Vorstellungsgespraech

Eichborg verlag  1998

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
2. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 25 25
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 25 25
Final 1 25 25
Ödev 1 20 20
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5