Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Çalişmalarda Hayvan Kullanimi SAU 906 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN ÇAKIROĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN ÇAKIROĞLU,
Course Assistants

Konu ile ilgili yasal mevzuat,

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2017/7) içerisindeki 'Mevzuat, Etik, Hayvan Davranışları ve 3R' konularındaki eğitim hedefleri

 

Course Category
Course Objective

Dersi seçen öğrencilerin entelektüel ve akademik gelişimine katkıda bulunmak

Course Content

Geçmişten günümüze hayvan kullanımının bilimdeki yeri, geçmişten günümüze hayvan haklarındaki gelişmeler, ilgili yasaların kronolojik gelişimi, konuya etik yaklaşımlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım,
2 Anlatım,
3 Anlatım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Hayvan Deneyleri tarihçesi
2 Corpus Hippocraticum ve sonrasında anatomik çalışmalar google
3 Galen ve Sonrasında Fizyolojik Çalışmalar google
4 Neden hayvan deneyi? http://dergipark.gov.tr/download/article-file/25384
5 Deney hayvanları ile ilgili mevzuat resmi gazete
6 Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
7 Dünyada Yasaların Kronolojisi google
8 Kronolojik Sırayla Türkiye’de Mevzuat resmi gazete
9 ara sınav
10 ETİK, 3R, 4R,5R Kavramları
11 Etik kurul mevzuatı, çalışması ve görev alanları HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
12 Deneysel Çalışmaların Projelendirilmesi ve Etik Kurul Başvuru Süreci
13 Deney Hayvanları Araştırma Merkezlerinin Kuruluş ve İşletmesi
14 Alternatif yöntemler
Resources
Course Notes <p> İlk dersten sonra bir &ouml;nceki dersten itibaren paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2017/7) içerisindeki 'Laboratuvar işleyişi (temizlik, güvenlik, çalışma sağlığı)' başlığındaki biyogüvenlik hedefleri kaynak olarak belirlenmiştir.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
2. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5