Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Drama SAU 903 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. DENİZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Umut ERDOĞAN
Course Category
Course Objective Drama ile duyguları taklit ederek insan duygularını incelemek ve gözlemlediklerini tekrar yansıtabilmek. Bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alabilmesi, kendini ifade edebilmesi, araştırma istek ve arzusunun artması, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılamasını sağlamak.
Course Content Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları yada yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü (hayal gücü) duygularını ve düşüncelerini geliştirme.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güven geliştirme çalışmalarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap,
2 Doğaçlama ve rol yapma yeteneklerini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama,
3 Performans geliştirici çalışmalarını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama,
4 Dramada yapı ve teknikleri uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama,
5 Kendine güven duyma ve karar verme becerileri gelişir. Anlatım, Soru-Cevap,
6 Bağımsız düşünme gelişir. Anlatım, Soru-Cevap,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 <p>Dersin içeriğini tanıtma ve sosyal bilgiler ile ilgili temel kavramların ve program yapısının gözden geçirilmesi.</p>
2 <p>Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı ortaya konulur</p>
3 <p>Çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi verilir. Eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları gözden geçirilir</p>
4 <p>Eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri ve eğitsel drama da özel teknikler, gözden geçirilir</p>
5 <p>Eğitsel dramanın değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına dair çağdaş değerlendirme teknikleri tanıtılır.</p>
6 <p>Sosyal bilgiler kazanımlarına yönelik eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi</p>
7 <p>Performans yürüyüş örnekleri</p>
8 <p>Güven geliştirici oyun örnekleri</p>
9 <p>Performans geliştirici oyun örnekleri</p>
10 <p>Doğaçlama ve rol yapma becerilerini geliştirici oyun örnekleri</p>
11 <p>Drama plan örneği oluşturabilmek</p>
12 <p>Yaşlara göre oyun örnekleri ve uygulama</p>
13 <p>Doğaçlama ve rol yapma becerilerini geliştirici oyun örnekleri</p>
14 <p>Oyun örnekleri uygulamaları ve değerlendirme çalışmaları.</p>
Resources
Course Notes Öğr. Gör. Deniz KÖKTAN ders notlarders notları
Course Resources Doç. Dr. Alev Önder, Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama
Yrd. Doç. Dr Hatice Poyraz, Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak
Berka Özdoğan, Çocuk ve oyun: Çocuğa oyunla yardım
Ayşegül Mete AKOĞUZ , Yaratıcı drama etkinlikleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5