Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
FBE 101 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
FBE 102 PROJE YAZMA TEKNİKLERİ II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 500 İLERİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 500 SEMİNER (YL) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
KIM 501 LİÇ PROSESLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 502 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 503 KİMYASAL SENSÖRLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 504 İLERİ ENDÜSTRİYEL ANALİZ METOTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 505 NANOTEKNOLOJİDE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLER I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 506 İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 507 ESER ELEMENT ANALİZ METOTLAR Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 508 İLERİ SPEKTROSKOPİK TEKNİKLER II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 509 ANALİTİK YÖNTEM VALİDASYONU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 510 KİMYASAL ANALİZDE METOT SEÇİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 511 YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 512 KATI FAZ EKTRAKSİYONU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 513 ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 514 KİMYASAL TÜRLENME VE FRAKSİYONLAMA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 517 İLERİ KROMATOGRAFİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 518 İLERİ KÜTLE SPEKTROMETRİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 521 KRİSTAL KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 522 İLERİ ANORGANİK KİMYA I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 523 İLERİ ANORGANİK KİMYA II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 524 FİZİKSEL İNORGANİK KİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 525 İLERİ KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 526 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 527 BAĞ TEORİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 528 FTALOSİYANİNLER VE UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 529 MİNERAL KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 530 KATALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 531 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 532 GEÇİŞ METALLERİ KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 533 POLİMER İŞLEME PRENSİPLERİ VE MODELLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 534 METAL İÇEREN POLİMERLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 541 BİYOKİMYASAL TEKNİKLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 542 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 543 PROTEİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 544 ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 545 BIYOTEKNOLOJİ I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 546 TEMEL ENZİMOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 561 ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 562 İLERİ MEMBRAN PROSESLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 563 ADSORPSİYON VE YÜZEY KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 564 ARAYÜZEYLERİN FİZİKOKİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 565 NANOPARTİKÜLLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 566 SENTETİK ELYAF KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 567 YÜZEY AKTİF MADDELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 568 ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 569 İLERİ POLİMER KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 570 KİMYADA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 571 METALLERİN SOLVENT EKSTRAKSİYONU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 581 İLERİ ORGANİK KİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 582 ORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI AYDINLATILMASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 583 İLERİ NMR SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 584 HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR I Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 585 İLERİ ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 586 ORGANİK İLAÇ SENTEZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 587 ORGANİK SENTEZ DIZAYNI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 588 DOĞAL BİLEŞİKLERİN SENTEZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 589 ORGANO AZOT VE KÜKÜRT KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 590 ORGANİK SENTEZLERDE FONKSİYONEL GRUPLARIN KORUNMAS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 591 ASİMETRİK SENTEZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 592 STEREOKİMYA Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 593 İLERİ SÜLFÜR KİMYASI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 594 HETEROSİKLİK REAKSİYONLAR II Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 595 ORGANİK MOLEKÜLLERİN YAPI AKTİVİTE İLİŞKİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 596 ORGANİK İNHİBİTÖR DİZAYNI VE SENTEZİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
KIM 800 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 48
; ;