Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
IMT 501 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 502 SOSYAL BİLİMLERDE VERİ ANALİZİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 503 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMLAR VE KAVRAM YANILGILARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 504 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALAN UYGULAMALARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 505 ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 505 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 506 MATEMATİK EĞİTİMİ? NDE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 507 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 508 MATEMATİKSEL BİLGİNİN PSİKOLOJİSİ VE ZİHİNSEL GELİŞİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 509 İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMLARININ İNCELENMESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 511 MATEMATİKTARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IMT 513 MATEMATİK VE YAŞAM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
; ;