Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
IEF 601 SEMİNER (DR) Zorunlu Türkçe 2 + 0 2 6
IEF 609 ARAŞTIRMA METOTLARI Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 610 İSLAM İKTİSADININ KLASİK KAYNAKLARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 611 İSLAM TİCARET HUKUKU Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 612 FIKHIN GENEL İLKELERİ (KAVAİD) Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 613 MUKAYESELİ İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 614 İSLAMİ FİNANS Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 615 FİNANSAL ANALİZ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 616 FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 620 İSLAM’DA MÜLKİYET VE GELİR DAĞILIMI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 621 İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE SÖZLEŞMELER Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 622 İSLAM POLİTİK EKONOMİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 623 İSLAMİ FİNANSTA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 625 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 628 KATILIM BANKACILIĞI UYGULAMALARI Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 629 TEKAFÜL Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 630 İSLAMDA MALİ YAPI VE VERGİLENDİRME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 6
IEF 900 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 120
YET 900 YETERLİLİK Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 24
; ;