Ders Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UTY 507 SOSYOLOJİK DÜŞÜNME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu Türkçe 3 + 0 3 7
Toplam 3 7
Tez Aşaması Ders Planı
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UTY 521 PROJE Zorunlu Türkçe 0 + 0 0 20
Toplam 0 20
Mezuniyet Toplam AKTS Yükü 120
Enstitü Seçimlik Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil T+U Saat Kredi AKTS
UTY 501 TÜRKİYE´DE METROPOLLEŞME Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 503 KURUM KÜLTÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 504 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 505 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 506 SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 508 SOSYOLOJİK ANALİZ VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 509 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARININ SOSYOLOJİK SÜREÇLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 510 SOS. BİLİMLERDE AVR. MERKEZCİ YAK. VE ORYANTALİZM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 512 KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ VE TOPLUM Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 513 ETNİK SOSYOLOJİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 515 AİLE VE EVLİLİK Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 516 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 517 MEDYA SOSYOLOJİSİ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
UTY 519 TEMEL SOSYOLOJİ LİTERATÜRÜ Seçmeli Türkçe 3 + 0 3 7
; ;