Program Outcomes

  Order Program Outcomes
  1 Kuramsal, Olgusal - Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
  2 Bilişsel, Uygulamalı - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. - Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. - Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
  3 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. Öğrenme Yetkinliği - Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. İletişim ve
  4 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 7 -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 8 -Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk,evrensel,toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 9 -İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 10 -Alanının gerektirdiği temel düzeyde
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11

  BİLGİ

  BİLGİ / Kuramsal, Olgusal

  BECERİLER

  YETKİNLİKLER / Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  YETKİNLİKLER

  YETKİNLİKLER / İletişim ve Sosyal Yetkinlik