Kapsam

Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları,
hedefler ve program yeterlikleri, ders planları, dersleri ve içerikleri yer almaktadır.

Hedefler

Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler
çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı
hedeflemektedir.