Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FAITH AND BELIEVES IN THE TURKISH CULTURE TDE 259 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
To investigate about belief, faith and place of the Turkish culture.
Dersin İçeriği
Belief concepts. Pre-Islamic belief systems. Totems, animism, spirit, shamanism, Budizim, of Zoroastrians, Manihaizim Turks and Abrahamic religions, Islam, Pre Connected Belief Systems of the cult, Put-Fetish, Cult, Cult of Ancestors, Sky God, the cult, the Cult of Nature, Death and the Cult of the Dead, Magic and Growth , fortune telling and prophecy, shape-changing Don
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - The students define the concepts of faith and beliefs. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
2 - The students analyze the pre-Islamic belief system . 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - The students classify the pre-Islamic belief system. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - The students analyze the Turks and the Abrahamic Religions. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
5 - The students analyze cults in Pre-Islamic belief systems. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
6 - The students classify cults in Pre-Islamic belief systems. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Term of faith and belief
2 Pre-Islamic belief systems.
3 Totems
4 Animism, Spirit
5 Shamanism
6 Budizim
7 Zerdüstilik
8 Manihaizim
9 Turkishs and divine religion
10 Cultic about pre-Islam belief systems
11 Fetish, cultic, ancestor cultic, Gok God cultic, nature cultic, dead cultic
12 Magic and growth, fortunetelling, don change
13 Belief about nature events and alive and dead creature, animals
14 Belief about nazar, adak ve ziyaret places, ugur, bereket

Kaynaklar

Ders Notu ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Pub. Ankara, 2000.
BORATAV, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Publishers
ALANGU, Tahir; Türkiye Folkloru El Kitabı, Adam Pub. İstanbul, 1983.
BORATAV, (Prof. Dr.) Pertev Naili; Folklor ve Edebiyat 1-2, Adam Pub., İstanbul, 1982
TAN Nail; Folklor, Halk Kültürü Pub, İstanbul, 1976.
Erman Artun Türk Halk Bilimi,
Ders Kaynakları GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Pub. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Pub:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Pub.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.
M.Ö.OĞUZ Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi
ARTUN, Erman; Türk Halkbilimi, Kitabevi Pub.,İstanbul, 2007

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
KisaSinav 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Assignment 2 10 20
Project / Design 1 5 5
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 131
Toplam İş Yükü /25(s) 5.24
Dersin AKTS Kredisi 5.24
; ;