Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH LANG VII (KAZAK-KIRGIZ) TDE 472 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHARREM ÖÇALAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach the importance of Kazak and Kirgiz Turkish dialects among all Turkish dialects and methods to analyze texts in these dialects grammatically.
Dersin İçeriği
To qualify students about reading, understanding and analyzing literary texts in Kazak and Kirgiz Turkish dialects.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students can tell the historical dialects chronologically which Kazak and Kirgiz Turkish dialects have based on. 1 - 2 - 4 - A - B -
2 - Students can tell the importance of Kazak and Kirgiz Turkish dialects among all modern Turkish dialects. 1 - 2 - A - B -
3 - Students can explain phonetics and morphology of Kazak and Kirgiz Turkish dialects by their own expressions. 4 - A - B -
4 - Students can distinguish Kazak and Kirgiz Turkish texts from texts of other Turkish dialects. 2 - 3 - 4 - A - B -
5 - Students can transcribe a Cyrillic lettered Kazak and Kirgiz Turkish text to Latin letters. 2 - 3 - 4 - A - B - C -
6 - Students can translate Kazak and Kirgiz Turkish texts to modern Turkey Turkish. 1 - 2 - A -
7 - Students can analyze words and sentences from Kazak and Kirgiz Turkish texts by using their knowledge about phonetics and morphology of Kazak and Kirgiz Turkish. 1 - 4 - A -
8 - Students can distinguish Kazak and Kirgiz Turkish texts by comparing them with other modern Turkish dialects. 1 - 4 - A - B -
9 - Students can translate an expression in Turkey Turkish to Kazak and Kirgiz Turkish dialect. 1 - 2 - A -
10 - Students can edit grammatical features of a Kazak or Kirgiz Turkish text by comparing it with general grammatical features of these dialects. 1 - 2 - 3 - A -
11 - Students can guess phonetical changes in consecutive dialects of Kazak and Kirgiz Turkish by using their knowledge about phonetics and morphology. 1 - 4 - A -
12 - Students can tell whether a transcribed Turkish text is historical or not and can evaluate it literarily. 1 - 2 - 3 - 4 - A - B -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The imortance of Kazak and Kirgiz Turkish dialects among all modern Turkish dialects. Being informed about the importance of Kazak and Kirgiz Turkish among Turkish language history
2 Phonetics of Kazak Turkish Being informed about the phonetics of Kazak Turkish
3 Morphology of Kazak Turkish Being informed about the morphology of Kazak Turkish
4 Syntax of Kazak Turkish Being informed about the syntax of Kazak Turkish
5 Analyzing Kazak Turkish texts Having prior knowledge about works of Abay Kunanbayev
6 Phonetics of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about the phonetics of Kirgiz Turkish
7 Morphology of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about the morphology of Kirgiz Turkish
8 Syntactic features of Kirgiz Turkish Having prior knowledge about works of Cengiz Aytmatov
9 MIDTERM EXAM To make general review upon past lessons.
10 Sample prose texts in Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about features of Kazak and Kirgiz Turkish prose texts
11 Sample poems from Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about Kazak and Kirgiz Turkish poems
12 Vocabulary of Kazak and Kirgiz Turkish dialects Having prior knowledge about word borrowing relations between Kazak and Kirgiz Turkish dialects and Russian.
13 Well-known Kazak and Kirgiz authors and their works Having prior knowledge about poems of Magcan Cumayev, Saken Seyfullin, Abay Kunanbayoğlu, Alıkul Osmonov
14 Well-known Kazak and Kirgiz authors and their works Having prior knowledge about poems of Magcan Cumayev, Saken Seyfullin, Abay Kunanbayoğlu, Alıkul Osmonov

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Buran, Prof. Dr. Ahmet; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ank. 2001
Karaörs, Prof. Dr. Metin; Karşılaştırma Şekil ve Cümle Bilgisi,
Koç K.- Bayniyarov A.; Kazak Türkçesi- Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Akçağ Yay., Ank. 2003
Koç K.- Doğan O.; Kazak Türkçesi Grameri, Gazi Yay., Ank. 2004
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak. yay., Ank. 1992
Kırgız Türkçesi Sözlüğü, Ank. 1996
Çengel, Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu; Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ yay., Ank. 2006
Türk Lehçeleri Grameri, Editör: Prof. dr. Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yay., Ank. 2007

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects.
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X
14 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 3 3
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü /25(s) 3.68
Dersin AKTS Kredisi 3.68
; ;