Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HELLENIC HISTORY TAR 289 3 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ SARIKAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları None
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach Hellenic history and civilization generally starting from Prehistoric Ages till the beginning of Roman Period
Dersin İçeriği
Phases and developments of Hellenic History and Civilization starting from Aegean and Cretan cultures till the end of Hellenistic Period
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the features and the periods of Hellenic History literature 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
2 - Have sufficient knowledge of Hellenic history and historical geography and is able to comprehend the knowledge 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
3 - Recognizes and explains the problems of Hellenic History and historical researches 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A -
4 - Teachs as professional teachers in educational institutions 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Prehistoric Ages of Greece and Crete
2 Protohistoric Ages of Achaeans-Myceneans, Aegean and Doric Migrations
3 Middle Age of Hellenic History I: Society, General Character, Aeolians, Ionians
4 Middle Age of Hellenic History II and Archaic Period of Hellenic History I: Hellenic Colonization Period: Reasons, Development and Results
5 Archaic Period of Hellenic History II: General Character, Birth of City States, Society and Development of Constitution in Athens
6 Archaic Period of Hellenic History III: The Laws of Drakon, The Reforms of Solon, The Tyranny of Peisistratos and his sons in Athens
7 Archaic Period of Hellenic History IV: The end of Tyranny, The Reforms of Kleisthenes, First Steps in Democracy and The strengthening of Persians
8 Classical Period of Hellenic History I: The Ionian (Western Asia Minor) Revolt against Persians and Hellenic-Persian Wars
9 MIDTERM EXAMINATION
10 Classical Period of Hellenic History II: The Results of Hellenic-Persian Wars, The Period of Perikles in Athens and The Organization of Administration
11 Classical Period of Hellenic History III: Peloponnesian Wars and Results
12 Hellenistic Period of Hellenic History I: The Reign of Macedonians, Alexander the Great and his Orient Campaign, The Empire of Alexander
13 Hellenistic Period of Hellenic History II: The Birth of Hellenistic States after Alexander
14 Hellenistic Period of Hellenic History IIII: The Hegemony of Romans over Eastern Mediterranean, Contacts with Asia Minor cities and Relations with Hellenistic States

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu)
Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul 2012
Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Ankara 1997 (Türk Tarih Kurumu)
V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Cilt I: Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan; Çev.: Özdemir İnce, İstanbul 2010 (Yordam Kitap)
Robin Sowerby, Yunan Kültür Tarihi, Çev. Özgür Umut Hoşafçı, İstanbul 2012 (İnkılap Kitabevi)
Egon Friedell, Antik Yunan´ın Kültür Tarihi, Çev.: Necati Aça, Ankara 1999 (Dost Kitabevi)
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Çev.: Suat Kemal Angı, İstanbul 2010 (Dost Kitabevi)
M. E. Bosch, Helenizm Tarihinin Anahatları, I. Kısım Büyük İskender İmparatorluğu, Çev.: Afif Erzen, İstanbul 1942 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
M. E. Bosch, Hellenizm Tarihinin Anahatları, II. Kısım: Roma İmparatorluğuna Katıldıkları Tarihe Kadar Helenizm Devletleri, Çev.: Sabahat Atlan, İstanbul 1948 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
Jona Lendering, Büyük İskender, Çev.: Burak Sengir, Haziran 2009 (Kitap Yayınevi)
Johann Gustav Droysen, Büyük İskender, I-III, İstanbul 2000 (Sosyal Yayınları)
Güler Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı, İstanbul 1990 (Remzi Kitabevi)
Güler Çelgin, Hellenistik Çağ Şiiri, İstanbul 2000 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Nicholas Sekunda, Antik Yunan Savaşçıları, Çev.: Mete Aksan, İstanbul 2011 (İş Bankası Kültür Yayınları)
Gürkan Ergin, Anadolu´da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İstanbul 2012 (İş Bankası Kültür Yayınları)
E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent, Çev.: Cana Bilsel, İstanbul 2000, İstanbul 2000 (Homer Kitabevi)
Walter Burkert, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, Çev.: Mehmet Fatih Yavuz, İstanbul 2012 (İthaki Yayınları)
Christopher Howgego, Sikkelerin Işığında Eskiçağ Tarihi, Çev.: Oğuz Tekin, İstanbul 2013 (Homer Kitabevi)
Hilary J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Çev.: Hande Kökten Ersoy, İstanbul 2012 (Homer Kitabevi))
Hüseyin Sami Öztürk, Ünite 4: Eski Çağ Tarihinin Araştırma Yöntemleri ve Temel Kaynakları, Tarih Metodu, Ed.: Zekeriya Kurşun, Eskişehir 2011: 58-77, (T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları)
Homeros, İlyada, Çev.: A. Kadir - A. Erhat, İstanbul 1999 (Can Yayınları)
Homeros, Odysseia, Çev.: A. Kadir - A. Erhat, İstanbul 1998 (Can Yayınları)
Herodotos, Tarih, Çev.: Müntekim Ökmen, İstanbul 2006 (İş Bankası Kültür Yayınları)
Ksenophon, Yunan Tarihi (Hellenika), Çev.: Prof. Dr. Suat Sinanoğlu, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu)
Ksenophon, Anabasis (Onbinlerin Dönüşü), Çev.: Oğuz Yarlıgaş, İstanbul 2011 (Kabalcı Yayınları)

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü /25(s) 4.8
Dersin AKTS Kredisi 4.8
; ;