Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRUCTURAL EARTHQUAKE ENGINEERING INM 519 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ERKAN ÇELEBİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The goal of this lecture is to mitigate seismic hazards. For this purpose, the students are introduced to the concepts, theories and procedures of structural engineering.

Dersin İçeriği

Seismology and earthquakes, strong ground motion, spectral analysis, local site effects, earthquake hazards, structural dynamics, earthquake resistant structural design, earthquake codes.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To establish the relationships among geology, seismology, structural engineering, geotechnical engineering, risk analysis, social and economic factors. 1 - 2 - A - C -
2 - To understand the internal structure of the earth 1 - 2 - 4 - A - C -
3 - To analyze the strong ground motions 1 - 2 - 4 - A - C -
4 - To calculate ground response analysis 1 - 2 - 4 - A - C -
5 - To digest the design earthquake concept 1 - 4 - A - C -
6 - To get the general principles of earthquake resistant structural design 1 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The causes of earthquakes, plate tectonics, faults, seismic waves
2 Earthquake intensity and magnitude, location of earthquake
3 World and Turkey’s seismicity
4 Strong ground motion: measurement, characteristics, response spectrums
5 Strong ground motion: measurement, characteristics, response spectrums
6 Seismic hazard and risk
7 Local site effects
8 Structural dynamics review
9 Earthquake excitation, spectral analysis
10 Inelastic response spectrums
11 MDOF systems, modal superposition methods
12 Earthquake codes, earthquake resistant structural design
13 Reinforced concrete structures
14 Steel, Wood and masonry structures

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Canbay, E., Ersoy, U., Özcebe, G., Sucuoğlu, H., Wasti, S.T. Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler,mayıs 2008, Ankara, Bizim Büro Basımevi
Bruce A.Bolt, Earthquakes 5th Ed. W H Freeman and Company, New York
Chen, Lui, (2006), Earthquake Engineering for Structural Design
S.L. KRAMER, (1996),"Geotechnical Earthquake Engineering", Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
A.K. Chopra (2007), Dynamics of Structures, Third Ed., Prentice Hall.
Y. Ohsaki (1991), Deprem Dalgasının Spektral Analizine Giriş (Çev. M. İpek), İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul.
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2007), Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Ankara.
Celep, Z., Kumbasar, N., Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı üçüncü baskı 2004 / 700 sayfa, İstanbul, 2004.
Celep, Z., Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal olmayan Davranış ve
Çözümleme, Beta Yayıncılık, İstanbul. 2007
M. Wakayabashi (1986), Design of Earthquake Resistant Buildings, McGraw Hill.
Priestley, M.J.N., Calvi, G.M., Kowalsky, M.J., Displacement-Based Seismic Design of Structures IUSS Press, Pavia. Italy, 2007


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 ability to access wide and deep information with scientific researches in the field of Engineering, evaluate, interpret and implement the knowledge gained in his/her field of study X
2 ability to complete and implement “limited or incomplete data” by using the scientific methods. X
3 ability to consolidate engineering problems, develop proper method(s) to solve and apply the innovative solutions to them X
4 ability to develop new and original ideas and method(s), to develop new innovative solutions at design of system, component or process
5 gain comprehensive information on modern techniques, methods and their borders which are being applied to engineering X
6 ability to design and apply analytical, modelling and experimental based research, analyze and interpret the faced complex issues during the design and apply process
7 gain high level ability to define the required information and data
8 ability to work in multi-disciplinary teams and to take responsibility to define approaches for complex situations
9 systematic and clear verbal or written transfer of the process and results of studies at national and international environments X
10 aware of social, scientific and ethical values guarding adequacy at all professional activities and at the stage of data collection, interpretation, and announcement
11 aware of new and developing application of profession and ability to analyze and study on those applications
12 ability to interpret engineering application’s social and environmental dimensions and it’s compliance with the social environment

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 20
KisaSinav 1 20
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 15 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 141
Toplam İş Yükü /25(s) 5.64
Dersin AKTS Kredisi 5.64
; ;