Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ILM AL-KALAM IN ISLAMIC THOUGHT FEL 205 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RAHMİ KARAKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To make students to be acquainted with the subject-matters and concepts of kalam and to learn the way of thinking about those subject-matters and concepts
Dersin İçeriği
Birth of Islamic kalam, major kalam schools and characteristics of them
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To have knowledge about the formation process of Islamic thought. 1 - A -
2 - To be able to be acquainted with the major Islamic kalam schools. 1 - A -
3 - To be able to associate the kalam schools to the philosophical ones. 1 - 2 - A - C -
4 - To learn the thinking properties regarding these subjects and concepts. 1 - A -
5 - To become skilful at analytical and synthetical thinking, reading and informing. 1 - A -
6 - To be able to interrogate the universal problems of humankind and examine the interrogations in this field. 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Islamic thought
2 The first political and intellectual movements in Islam
3 Meeting with the other cultures: Translation movement
4 Birth and development of kalam
5 Problems of kalam
6 Mu´tazili
7 Mu´tazili (Belief system of Qadi Abdulcebbar)
8 Ash´ari
9 Midterm exam
10 Universe in Bakillani
11 Prophecy in Razi
12 Maturidi
13 Maturidis: Sabun
14 New approaches in kalam

Kaynaklar

Ders Notu [1] TDV İslam Ansiklopedisi Maddeleri (DİA): Eşari, 11:444-47; Eşriyye, 11:447-455; Hariciler, 16:169-178; Maturidi, 28:146-165; Maturidiyye, 28:165-175; Mutezile, 31:391-400.
Ders Kaynakları [2] Gölcük, Şerafeddin, Süleyman Toprak. Kelam. Konya: Tekin Kitabevi.
[3] Aydınlı, Osman. İslam Düşümncesinde Aklîleşme Süreci Mutezilenin Oluşumu ve Ebu´l-Huzeyl Allaf. Ankara: Ankara Okulu y., 2001.
[4] Bayrakdar, Mehmet. İslam Felsefesine Giriş. Ankara.
[5] Çelebi, İlyas. İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kadı Abdulcebbar. İstanbul: Rağbet y., 2002.
[6] Gutas, Dimitri, Yunanca Düşünce, Arapça Kültür, İstanbul: Kitap y., 2003.
[7] Karadaş, Cağfer. Bakıllani´ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru. Bursa: Arasta Yayınları, 2003.
[8] Kutlu, Sönmez, ed. İmam Maturidi ve Maturidilik. Ankara: Kitabiyat, 2003.
[9] Matüridi, Kitabüt-Tevhid, çev. Bekir Topaloğlu, Ankara: İSAM, 2002.
[10] Şerif, M. M. İslam Düşüncesi Tarihi. 1-4. İstanbul: İnsan Yayınları, 1990.
[11] Razi, Fahreddin. Kelam´a Giriş, El-Muhassal. çev. Hüseyin Atay. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2002.
[12] Sâbûnî, Nureddin. Mâturidiyye Akaidi. Ankara: DİBY, 1991.
[13] Topaloğlu, Bekir. Kelam İlmi. İstanbul: Damla Yayınevi, 1991.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10 To be able to attain and to use the knowledge about philosophy and history of science.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 20
KisaSinav 2 15
KisaSinav 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 5 10
Assignment 1 5 5
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 110
Toplam İş Yükü /25(s) 4.4
Dersin AKTS Kredisi 4.4
; ;