Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE WORLD MYTHOLOGIES FEL 221 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. FATMA BERNA YILDIRIM
Dersi Verenler Doç.Dr. FATMA BERNA YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce the methods of the study of myths, and to search the continuity and interruptions between mythic and rational thinking.
Dersin İçeriği
Applying the historicist, structuralist and deconstructive methods to the myths of Ancient Greek, Turkish and Middle Eastern cultures.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To enumerate in a written presentation at least five of the characteristics of the world mitologies. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - To enumerate at least five of the contemporary theorists of mythology in the context of at least one of their basic problems. 1 - 3 - A -
3 - To explain in an oral presentation at least seven of the problems of the contemporary studies of mythology. 1 - 2 - C -
4 - To establish some connections between at least two concepts which were established in the studies of mythology. 1 - 2 - A - C -
5 - To list in an oral presentation at least five of the constituting elements of the contemporary studies of mythology. 1 - A -
6 - To explain the above mentioned elements in a written presentation. 2 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Rising of folklore in 19th century and appearance of mythology as a discipline
2 The place of myths in Russian formalism’s analysis of fable
3 Mythology in structuralist anthropology
4 Claude Lévi-Strauss, the scheme for mythical analysis
5 The method of Jean-Pierre Vernant
6 The method of Mircea Eliade
7 Turkish mythology with the method of Jean-Paul Roux
8 Turkish mythology with the method of Yaşar Çoruhlu
9 Midterm exam
10 Roland Barthes, Çağdaş Söylenler (Mythologies)
11 Jacques Derrida’s article on Plato’s Phaidros: “Platon’un Eczanesi” (“Plato’s Pharmacy”)
12 Jacques Derrida’s article on Plato’s Phaidrus: “Platon’un Eczanesi” (“Plato’s Pharmacy”)
13 Judith Butler, Antigone’nin İddiası (Antigone’s Claim)
14 Mythology and iconography

Kaynaklar

Ders Notu 1. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü
2. Yves Bonnefoy, Mitolojiler Sözlüğü
3. Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi
4. Vladimir Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi
5. Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce
6. Claude Lévi-Strauss, Oidipus Söyleninin Çözümlenmesi, Felsefe Arkivi
7. Jean-Pierre Vernant, Eski Yunanda Söylen ve Toplum
8. Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri
9. Mircea Eliade, Şamanizm
10. Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş
11. Jean-Paul Roux, Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar
12. Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları
13. Roland Barthes, Çağdaş Söylenler
14. Jacques Derrida, Platonun Eczanesi, Toplumbilim
Ders Kaynakları 15. Judith Butler, Yaşam ile Ölümün Akrabalığı: Antigonenin İddiası

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü /25(s) 4.16
Dersin AKTS Kredisi 4.16
; ;