Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES TEG 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce the scientific research processes , determine problems related to its area and try to solve those problems with scientific processes.
Dersin İçeriği
Science and basic concepts (fact, data, absolute correct and incorrect, universal information, etc.) relating to history science for basic information, structure of scientific research, scientific methods, problem, models of research, total field under survey and sample, data collection and models of data collection, (technique of data collection that qualitative and quantities data) enlist, analysis, comment and report of data.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/she describes science and main concepts (phenomenon, knowledge, absolute, true, false, universal knowledge) related to it. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - He/she realizes basic concept and research models about quantitative methods. 1 - 3 - A - C -
3 - He/she gives sampling examples that are used in quantitative methods. 1 - 3 - A - C -
4 - He/she cognizes data gathering instruments that are used in quantitative methods and gives examples about those instruments. 1 - 2 - A - C -
5 - He/she realizes the analyze of gathered data and process of gathering data. 1 - 3 - A - F -
6 - He/she quotes references during the process of research reporting, quotes bibliography, cognizes other points that must be in research report together with basic knowledge and applies his/her learning by using a problem that is special to his/her area. 1 - 2 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Main concepts that are belong to scientific research: definition of science, scientific knowledge, phenomenon, concept, principle, law, and hypothesis. What is the research and how research process comes through.
2 Review of roots and history of research methods.
3 Data gathering process. Review of concepts of universe, sampling and variable. Instruction about methods that are used in education researches.
4 Presentation of qualitative research design and basic main concepts. Determination of problems that can be improved by qualitative methods which are special to area.
5 Presentation of qualitative research design and ways of data gathering, giving of how survey, observation form and measurement develop and important points.
6 Introduction of qualitative research patterns and giving their differences.
7 Introduction of qualitative research patterns and giving their differences.
8 Introduction of sampling types in qualitative research and exemplification about qualitative samplings of problems that are special to area.
9 Examination
10 Introduction of data gathering methods ( interview, observation, document analyze) in qualitative research and development of interview questions and observation documents by using a problem that is special to area.
11 Review of how data analyze implements in qualitative research.
12 Review of how data analyze implements in qualitative research.
13 Providing of being lived of research process in the direction of the problems that are determined related to area.
14 Providing of being lived of research process in the direction of the problems that are determined related to area.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;