Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STATISTICS AND PROBABILITY IME 205 3 4 + 2 5 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MİTHAT TAKUNYACI
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. ÖZKAN ERGENE
Dersin Yardımcıları Research Assistant Emine Nur BİLGİÇ
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
The aim of this course is to analyse some statistic concepts to develop and understand which techincs are used on statistic and then give some basic concepts related statistic, transform meaningful to collected datas by the help of table and graphs, make analysis and practice related descriptive statistics, bring student in skill on simple correlation analysis and comments of these analysis.
Dersin İçeriği
Basic concepts, frequency distributions, histogram and frequency polygon,show the categorical datas by graphand applications. Measures of central tendency of parametric and non-parametric and applications. Measures of distribution of parametric and non-parametric and applications. Skewness and kurtosis. Basic concepts in probability theory, rule of addition and product, bayes theory, chart of probability distribution, expected value and applications. Basic concepts in discrete probability distribution, binom, poisson and hypergeometric distribution and applications.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Express and apply concept of probability and probability axioms. 1 - 4 - A - C -
2 - Solve problems related permutation, combinations, ordered and unordered partitions, Binom Theorem. 1 - 4 - A - C -
3 - Solve problems related concept of random variable, distribution of discrete and continuous random variable. 1 - 4 - A - C -
4 - Explain and apply geometric, negative binom distributions and their properties 1 - 4 - A - C -
5 - Apply and interpret tests of hypostesis 1 - 4 - A - C -
6 - Apply and interpret measures of central tendency 1 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Permutation, combinations, ordered and unordered partitions, Binom Theorem
2 Probability of a event and probabiltiy axioms, some probability rules,conditional probability, independent events, Bayes Theorem
3 Concept of random variable, distribution of discrete and continuous random variable
4 Two-dimensional random variable, expected value and properties,Variance and properties of a random variable
5 Functions of random variables and characteristic functions
6 Bernoulli, binom, polynomial distributions and properties,geometric, negative binom distributions and properties
7 Hypergeometric distributions and properties,Uniform distributions and properties
8 Normal distribution, standard normal distribution, properties of standard normal curve
9 Mid – Term Exam
10 Normal approaching to binom distribution, generating moment function of normal distribution
11 Regular, exponential, gama and beta distribution and relations among distributions
12 Concept of exemplification and sample selection ,frequency distributions, showing datas with graphs
13 Measures of central tendency ,measures of variation, standard error and confidence intervals
14 Tests of hypostesis, deciding ,test of difference and analysis of chi-square

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 10 10
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü /25(s) 6.08
Dersin AKTS Kredisi 6.08
; ;