Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EXPERIMENTAL FIRINGTEKNIQUES I SRM 523 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç. BUKET ACARTÜRK AKYURTLAKLI
Dersi Verenler Doç. BUKET ACARTÜRK AKYURTLAKLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of the course is to teach the new methods and techniques developed in the baking methods of ceramic materials with the aim of increasing the aesthetic level theoretically and practically.

Dersin İçeriği

Ceramic and Glass Department

*Definition of Kiln Atmosphere

* Introduce of Alternative Firing Methods

*Usage of  Reduction Firing Techniquesl in Ceramic Art and Industrial Ceramic

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 2 - F -
2 - 1 - 4 - D -
3 - 1 - 6 - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice 2:Question-Answer 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Investigation and classification of ceramic firing methods
2 Grouping of kiln atmosphere according to firing techniques
3 Continue to work
4 Introduction of Oxidation Firing Methods
5 Introduction of Reduced Firing Methods
6 Short exam
7 Investigation of Raku technique from Reduced Firing Methods
8 Investigation of Sagar Technique from Reduced Firing Methods
9 Investigation of Obvara Technique from Reduced Firing Methods
10 Investigation of Smoke-firing Technique from Reduced Firing Methods
11 Investigation of Pit-firing Technique from Reduced Firing Methods
12 Homework
13 Projecting of Researches on Reducing Firing
14 File evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Watkins C.James-Wandless, Paul Andrew, Alternative Kilns, Firing Tecniques: Raku-Sagar-Pit-Barrel, A Lark Ceramics Books (2004)

Perryma, Jane, ‘Smoke-Fired Pottery’, London, (1995)

TANIŞAN, H.-METE, Z. (Şubat 1986), Seramik Teknolojisi ve Uygulaması, Cilt I, İstanbul, Türkiye


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 The undergraduate student, besides broadening the information gained depending on the learning outcomes of the main field of study or a side field, to be able to get information through researches, be able to evaluate, interpret and apply the information. X
2 The undergraduate student, besides broadening the information gained depending on the learning outcomes of the main field of study or a side field, to be able to get information through researches, be able to evaluate, interpret and apply the information. X
3 Be able to use the limited and inadaquate information within the main field of study to advance information with scientific methodology, and be able tu use this information with scientific, social and ethic understanding. X
4 Be able to use the limited and inadaquate information within the main field of study to advance information with scientific methodology, and be able tu use this information with scientific, social and ethic understanding. X
5 Within the main field of study, independently be able to establish a problem, develop a solution, solve, evaluate the results and apply when necessary. X
6 Within the main field of study, be able to transfer the contemporary improvements and self studies to the groups within the field or not, with written, oral or visionary presentations. X
7 When a complex situation is encountered that is not foreseen, within the main field of study, be able to develop a new strategical approaches and be able to provide solutions with taking the responsibility also. X
8 Besides knowledge on the computer softwares and hardwares within the main field of study, to be able to use and develop the informatics and communication technologies. X
9 Within the proccesses of compiletion of data within the main field of study, evaluation and transferring, be able to teach these values and supervise them with the scientific, social and ethic understandings. X
10 Be able to apply the knowledge and problem solving abilities with interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
PerformansGoreviUygulama 1 50
PerformansGoreviAtolye 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 5 2 10
Performance Task (Application) 1 25 25
Performance Task (Workshop) 1 25 25
Final examination 1 30 30
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;