Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE TRANSFORMATION OF TURKISH FOREIGN POLICY: A CONSTRUCTIVIST APPROACH (TR) ODC 633 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. FURKAN HALİT YOLCU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The last decade has witnessed an unprecedentedly hyperactive Turkish foreign policy under the Justice and Development Party’s administration, which has brought Turkey to the spotlight of world attention. The question “What is happening to Turkey?” has been raised many times by scholars of Turkish foreign policy in the West, some of whom have found a shift of axis in Turkish foreign policy. They claimed that Turkish foreign policy is turning away from the Western world towards the Middle East and Asia. Yet, given the history of Turkish foreign policy one may claim that it is not a recent development since Turkish foreign policy has been going through a transformation process for quite a long time. This transition will be analyzed in the wider context of the transformation and liberalization of the Turkish state and society in the last three decades. Furthermore, the process of Europeanization in Turkey and its effects on Turkish foreign policy making will be also examined. Additionally special attention will be paid to the role of Davutoglu’s new foreign policy doctrine, “strategic depth”, in the transformation of Turkish foreign policy. Finally, this module will apply holistic constructivism as a theoretical framework with special emphasis on Alexander Wendt’s culture of anarchies theory in order to provide a fuller picture of the JDP’s foreign policy and the transformation of the Turkish state’s identity and its foreign policy in the last three decades.

Dersin İçeriği

General introduction, Theorotical framework Constructivism, Legacy of Ottoman, Single Party Era 1918-1945, Cold War Era, After the Cold War: 1989-2012, Understanding the Era of JDP, Neo-Ottomanism, Turkish Foreign Policy in JDP Era, Soft Power.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Learns the constructivist theory 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Learns the transformation of the TFP 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Teorik Çerçeve: Konstruktivizm
2 Teorik Çerçeve: Konstruktivizm
3 Osmanlı Mirası I
4 Osmanlı Mirası II
5 Tek Parti Dönemi I 1918-1945
6 Tek Parti Dönemi II 1918-1945
7 Soguk Savaş Dönemi I
8 Soguk Savaş Dönemi II
9 Soğuk Savaş sonrası Dönem I: 1989-2012
10 Soğuk Savaş Sonrası Dönem II: AK Parti Dönemi -Statejik Derinliği Anlamak
11 AK Parti Dönemi: Yeni Osmanlıcılık Tartışmaları
12 AK Parti Dönemi Türk Dış Politikasının Araçları ve Soft Power I
13 AKP Dönemi Türk Dış Politikasının Araçları ve Soft Power II
14 Türk Dış Politikasında Kültürel Değişim

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Aras, Bülent (2009); The Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy, Insight Turkey, Volume 11, Number 3/2009, pp127-142.
• Balcı, Ali (2013); Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim, İstanbul.
• Bayraklı, Enes (2012); The Emergence of Kantian Culture in Turkish Foreign Policy 1980-2012 (A Holistic constructivist Approach), Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 99-142, 165-178.
• Çakmak, Haydar ( 2012); Türk Dış Politikası 1919-2012, Platin Yayınları, Ankara.
• Davutoglu, Ahmet (2001); Stratejik Derinlik: Türkiyenin uluslararası Konumu, Küre, Istanbul
• Davutoğlu, Ahmet (2008); Turkeys Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007, Insight Turkey, Vol.10, No.1, 2008, pp.77-96.
• Erşen, Emre (2014);Geopolitical Codes in Davutoğlu’s Views toward the Middle East, Insight Turkey, Volume 16, No 01, pp. 85-101.
• Gerger, Haluk ( 2012); Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: Soğuk Savaştan Yeni Dünya Düzenine, Yordam Kitap, İstanbul.
• Gönlübol, Mehmet (1996); Olaylarla Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara.
• Gözen, Ramazan (2009); İmparatorluktan Küresel Aktörlüğe Türkiyenin Dış Politikası, Palme Yayıncılık, Ankara.
• Guida, Michelangelo (2008); The Sevres Syndrome and “Komplo” Theories in the islamist and secular press, Turkish Studies, Volume 9, Issue 1, March 2008, pp. 37 – 52.
• Hale, William M. (2000); Türk Dış Politikası 1774-2000,
• Kösebalaban, Hasan (2008); Torn Identities and Foreign Policy: The Case of Turkey and Japan, Insight Turkey, Volume 10, Number 1/2008.
• Kuru, Ahmet T. ( 2012); The rise and fall of military tutelage in Turkey: Fears of Islamism, Kurdism, and Communism, Insight Turkey, Volume 14, No 2, pp. 37-57
• Murinson, Alexander (2006); The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy, Middle Eastern Studies, November 2006, Vol. 42, No. 6, p. 945 – 964.
• Oran, Baskın (Ed.); Türk Dış Politikası I-II-III, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar, İletişim , İstanbul.
• Sönmezoğlu, Faruk (2001); Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, İstanbul.
• Sönmezoğlu, Faruk (2006); II. Dünya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası , Der Yayınları, İstanbul.
• Walker, Joshua W. (2007); Learning Strategic Depth: Implications of Turkey´s New Foreign Policy Doctrine, Insight Turkey, Volume 9, Number 3/2007.
• Walker, Joshua W.; The sources of Turkish Grand Strategy- ‘Strategic Depth’ and ‘Zero- Problems’ in Context, in Kitchen, Nicholas (Ed.) (2011); Turkey´s Global Strategy, LSE IDEA


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 30
Odev 1 70
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;