Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
WAR, VIOLENCE AND THE MIDDLE EAST (TR) ODC 624 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
MURAT YEŞİLTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students will be able to learn the term of War and Peace in the international relations. 1 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction, Basic Notions, Lesson Plan, Exam Type
2 The terms of War, Peace and International Relations
3 Middle East in the I. World War
4 Middle East in the World War II.
5 Middle East in the World War II.
6 Arab-Israeli Wars
7 Iran-Iraq War
8 Lebanon War
9 Mid-term Exams
10 I.Gulf War
11 11 September and Gulf War II
12 Modern Wars (Cyber wars nad nuclear competition)
13 Evaluation of the presentations and assignments
14 Evaluation of the presentations and assignments

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.
Davut Dursun, ?Ortadoğu Neresi? Ortadoğu?nun Sosyo Politik Mozayiği Üzerine Notlar,? Ortadoğu Neresi, İstanbul, İnsan Yayınları, 1995, s. 15-21.
W. L. Cleveland, A History of the Modern Middle East (Westview Press, 2009).
M. Kamrava, The Modern Middle East: A Political History Since the First World War (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005).
R. Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East (Routledge, 1992).
-R. Hinnebusch, A. Ehteshami, The Foreign Policies of Middle East States (Lynne Rienner Publishers, 2002).

Yılmaz, Muzaffer Ercan,?Westphalia?dan Günümüze Savaş?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4,Sayı:14 (Yaz 2007), s. 17-38.
Klevis Kolasi, Soğuk Savaş?in Barişçil Olarak Sona Ermesi Ve Uluslararasi Ilişkiler Teorileri, SBF Dergisi, Cilt 68, No. 2, 2013, s. 149 ? 179
Fisk, Robert, The Great War for civilization: the Conquest of the Middle East, Vintage Books, 2005.
Earle, Edward Mead, Modern Stratejinin Yaratıcıları, ASAM yay.,Ankara, 2003.
Hart, B.H.Liddell, Strateji. Dolaylı Tutum, ASAM yay., Ankara,2002.
Hart, Liddell, II.Dünya Savaşı Tarihi I.-II. Cilt, YKY yay.,İstanbul, 2004

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 8 8
Assignment 1 8 8
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü /25(s) 5.76
Dersin AKTS Kredisi 5.76
; ;