Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ISLAMIC SECTS IN THE MIDDLE EAST (EN) ODC 617 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. FURKAN HALİT YOLCU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Gives basic informations about contemporary religious-political İslamic sects .
Dersin İçeriği
Results of religious, social, political, economical, psychological reasons and cultures of foreign effects that are disagreements in the İslamic thought history.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows contemporay Islamic sects 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
2 - Knows the sources of Islamic sects 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
3 - Knows the history of Islamic sects 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
4 - Learns the reasons behind the conflicts among the Islamic groups 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
5 - Knows the religious orientation of Islamic sociaties 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
6 - Evaluates the currents conflicts in the Islamic world 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Subject matter, goal and methodolohy of the History of Islamic Sects
2 Early disagreements in Islam
3 Religious, Social and Political Reasons of the Emergence of different sects in Islam
4 Formation of Kalam: The Mutazilis
5 The Ash?aris and the Maturidis in the Middle East
6 The Concept of Shii Islam
7 The Zaydis and the Ismailis
8 The Imami Shiis andtheir religious political influence
9 The Nusayri-Alewis
10 The Druses
11 The Wahhabis
12 Moderm Selefis
13 The Bahais
14 General Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Watt, W. Montgomery. The Formative Period of Islamic Thought. Oxford: Oneworld, 1998.
Daftary, Farhad. The Ismailis, Their History and Doctrines. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Daftary, Farhad. Ismaili Literature, A Bibliography of Sources and Studies, London, I. B. Tauris, 2004.
Ash?ari, Al-Ibanah (Elucidation of Islam?s Foundation), N. York, 1967.
Taftazani, Commentary on the Creed of Islam, N. York, 1950.
Wensinck, J. The Muslim Creed*. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.
Wolfson, H. A. The Philosophy of The Kalam. London: Harvard University Press, 1976.
Ceylan, Yasin. Theology and Tafsir in the Major Works of Fakhr al-Din al-Razi. Kuala Lumpur: ISTAC, 1996.
Ceric, Mustafa. Roots of Synthetic Theology in Islam, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
Madelung, W. ?The Spread of Maturidism and the Turks.? In ACTAS IV Congresso de Estudos Arabes e Islamicos, Coimbra- Lisboa 1 a 8 de Setembro de 1968, 109-168. Leiden: E.J. Brill, 1971.
Martin, Richard C., Mark R. Woodward, and Dwi S. Atmaja. Defenders of Reason in Islam, Mu´tazilism from Medieval School to Modern Symbol. Oxford: Oneworld, 1997.
Fakhry, Majid. A Short Introduction to Islamic Philosophy, Theology and Mysticism. Oxford: Oneworld, 1997.
Nasr, S. H. , and O. Leaman, eds. History of Islamic Philosophy. Vol. I-II. London: Routledge, 1996.
Sharif, M. A History of Muslim Philosophy, Wiesbaden, 1963.
DELONG-BAS, NATANA J. Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad, Oxford Un. Press, 2004.
Oliver, Haneef James, The ?Wahhabi? Myth, 2002.
Commins, David, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, London, I. B. Tauris, 2006.
Virani, Shafique N, The Ismailis in the Middle Ages, Oxford Un. Press, 2007.
Landolt, hermann and others, An Anthology of Ismaili Literature: A Shiʿi Vision of Islam, London, I. B. Tauris, 2008.
Sayyid, Ayman Fuad, The Fatimids and their Successors in Yaman: The History of an Islamic Community, London, I. B. Tauris, 2002.
Friedman, Yalon, The Nuṣayrī-ʿAlawīs: An Introduction to the Religion, History and
Identity of the Leading Minority in Syria, Leiden, Brill, 2010.
Momen, Mojan, An Introduction to Shii Islam, Yale Un. Press, 1985.
Jafri, The Origins and Early Development of Shi?a Islam, Beirut, 1976.
Sharon, Moshe, Studies in Modern Religions, Religious Movements and the babi-bahai Faiths, Leiden, Brill, 2004.
Momen, Moojan. A Short Introduction to the Bahai Faith. Oxford: Oneworld, 1997.
Soli Shahvar, The Forgotten Schools: The baha?is and modern education in Iran, 1899?1934, London, I. B. Tauris, 2009.
Scharbrodt, Oliver, Islam and the Bahai Faith, London, Routledge, 2008.
Hitti, Philip, Origin of the Druze People and Religion, Forgotten Book, 2010.
Swayd, Samy, Historical Dictionary of the Druzes, Oxford, The Scarecrow Press, 2006.
Joseph, Isya, Devil Worship:The Saret Book and Traditions of Yazidiz, Boston, 1919.
Bulut, H.İbrahim, Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi, Ankara 2011.
Ahmet Bağlıoğlu, İnanç Esasları Açısından Dürzilik, Ankara 2004.
Bağdadî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, İstanbul 1991.
E. Ruhi Fığlalı, İmâmiyye Şîası, İstanbul 1984.
Eşârî, Makalâtül-İslâmiyyîn ve İhtilafül-Musallîn, thk.Helmut Ritter, Weisbaden 1980.
Ethem Ruhi Fığlalı, Babilik ve Bahailik, Ankara 1993.
Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiiliği, Ankara 1993.
Henry Laoust, İslamda Ayrılıkçı Görüşler, (tr. E.R.Fığlalı-S.Hizmetli), Ankara 1999

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 20
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Odev 2 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignment 2 10 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü /25(s) 5.56
Dersin AKTS Kredisi 5.56
; ;