Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BASIC INFORMATION TECHNOLOGY ENF 101 1 2 + 1 3 3
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NUMAN ÇELEBİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK
Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT
Dr.Öğr.Üyesi HAKKI BAĞCI
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Suat KOL.
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Aim is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system.
Dersin İçeriği
Basic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students know definition of computer and define hardware componets. 1 - 2 - 4 - A -
2 - They know tasks and functions of computer hardware components 1 - 2 - 4 - A -
3 - They can use Windows Operating System and make audit setting 1 - 2 - 4 - A -
4 - They are familiar with internet service and search by using internet 1 - 2 - 4 - A - B -
5 - They can create document by using MS Word application programme, make formulation, create table, and set properties of programme and documents. 1 - 2 - 4 - A - B -
6 - They can create work book by utilizing MS Excel application programme, make cell formulation, add formula, and set property of programme and work books. 1 - 2 - 4 - B - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Computer, History of Computer, Basic Properties about Computer, Software and Hardware Concepts
2 Introduction to Windows XP, Folder index concept, Window properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste, Shutting computer
3 Windows XP-My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut
4 Windows XP-Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boxes, Start menu, Accessories
5 Basic Internet Services, Internet Browser and Settings, Search Engine
6 MS-Word, Toolbars and properties of it, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties
7 MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns
8 MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates
9 MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture
10 MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and Column Transactions
11 MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page
12 MS-Excel-Operators, Creating Formula
13 MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects, Graphs
14 MS-Powerpoint-Creating Slide, Design of Slide, Custom Animation, Adding Sound and Starting slide

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
KisaSinav 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 3 3
Quiz 2 2 4
Assignment 1 3 3
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 95
Toplam İş Yükü /25(s) 3.8
Dersin AKTS Kredisi 3.8
; ;