Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCIOLOGY ILT 106 2 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Dersi Verenler Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To introduce Social Psychology to the students. Course starts with the description of social psychology, its methods, and historical development. Other basic subjects are attitudes and change of attitudes, social perception, social cognition, conflict and aggressiveness.
Dersin İçeriği
The course focuses on definition of social psychology, research areas, social and cultural aspects of human behavior, human values, belief and attitudes.Research area of social psychology,social perception,changing attitude, propaganda,Communication and interaction, mass society,Urban and environmental psychology
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explain social psychology and concepts of social psychology 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Explain the historical development of social psychology. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Explain social and cultural aspects of human behaviors. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Explain the factors of changing attitude. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Analyzes the reasons and factors of conflict and aggressiveness. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - 1 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 What is social psychology, concepts of social psychology
2 Social and cultural aspects of human behaviors.
3 Social cognition-social mind
4 Social effect and social power
5 Research area of social psychology
6 Values, attitude, beliefs
7 theories of social psychology and loading theory
8 social perception,changing attitude, propaganda
9 Social effect and cohesion
10 Leadership and theories
11 Group in organizations and group process
12 Communication and interaction, mass society
13 Conflict and agression
14 Urban and environmental psychology

Kaynaklar

Ders Notu Allport, Floyd H. (1900). Sosyal psikoloji. Ankara : Yeryüzü Yayınevi. Arkonaç, S. A. (1998) Sosyal Psikoloji, İstanbul: Alfa Yayınları. Baron, Robert A. ve Donn Byrne.(2000) Social psychology. Boston : Allyn and Bacon. Bilgin,N. (1995).Sosyal Psikolojiye Giriş. İzmir: İzmir Kitaplığı. Cüceloğlu, Doğan.İnsan ve davranışı ? 2. bs. ? İstanbul : Remzi Kitabevi, 1991. Feldman, Robert S.(1998). Social psychology. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, Franzoi, S. L. (2003). Social Psychology, Boston: McGraw-Hill. Freedman, J.L., D.O. Sears, J.M. Carlsmith. (2003) Sosyal Psikoloji, Çev. A. Dönmez, Ankara: İmge Kitabevi. Kağıtçıbaşı Ç.(1998) Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim yayınevi. Kırel, Çiğdem.(2004).Sosyal psikoloji. Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Açıköğretim Fakültesi yayını ; no. 826.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 2 50
KisaSinav 1 20
Odev 4 15
SozluSinav 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Oral Examination 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;