Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH LANGUAGE TUR 101 1 4 + 0 4 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU
Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI
Öğr.Gör. ÖZLEM YAHŞİ
Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU
Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL
Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN
Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
Providing students with Turkish Language’s aspects, correct and effective usage of the language and the ability of expressing themselves better.
Dersin İçeriği
Characteristics of Turkish Language in terms of structure and meaning, basic works, expressing himself/herself in society, ways of using the language more effective and accurate.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student has this lesson realizes the aim and system of the lesson, comprehends description and place of language in human life, knows differences between verbal and written language 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Understands aspects of language, knows language-society language-culture relations, knows tecniques of reading and understanding 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Realizes structure and place of Turkish Language in linguistic families on earth, distinction among dialect-accent- regional accent; understands usage of punctuation 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Knows spelling rules, considerable works in Turkish Language in historical development process 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Knows vocal characteristics of Turkish Language, comprehends what is culture and knows it´s components those changed or not changed 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Knows construction of additional and inflection suffix, kinds of poem with examples. Realizes realiton between technology and language. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - Knows sorts of words, understands characteristics of novel and short story 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - Knows word groups, learns preparing homeworks and projects, understands characteristics of literary genres like tale, fabl and mathnanawi 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - Knows sentence genres and elements of sentence, has information about text for usage like theatre and scenario 1 - 2 - 3 - A - C -
10 - Comprehends characteristics of paragraphes and texts , knows functional genres like essay and criticism 1 - 2 - 3 - A - C -
11 - Realizes characteristics of words in point of meaning, knows functional genres like essay, narrative. Realizes communication mistakes by examples 1 - 2 - 3 - A - C -
12 - Gets information about idioms, proverbs and vocabulary of Turkish Language 1 - 2 - 3 - A - C -
13 - Knows actual problems of Turkish Language, obtains principles of effective and fluent speaking 1 - 2 - 3 - A - C -
14 - Knows scientific texts, listens examples from effective and fluent speakings 1 - 2 - 3 - A - C -
15 - Realizes mistakes usually done in common communication, learns details of making a speech to an audience 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 A. System and aim of the lesson, role in human life and description of language B. Differences between spoken language and written language
2 A. Characteristics of language and learning the structure of language. Methods of reading and understanding B. Punctuations marks
3 A. Turkish Language among world languages; Differences between dialect-accent- regional accent B. Comprehending relationship between language and idea, critical thinking. Punctuations marks
4 A. Assessment of considerable works written in Turkish language. B. Spelling rules
5 A. Turkish language´s phonetic aspects with examples B. Changing and unchanged points in culture
6 A. Research of word structure in Turkish B. Poem and poem analysis C. Preliminary preparations for writing D. Form texts: petition, report
7 A. Word genres B. Novel and story genres. Distintion of real world and fiction in literature C. Usage of dictionary
8 A. Word groups B. Classical fiction genres C. Homework, project D. Language mistakes in visual and written in media
9 A. Structure and genres of sentence in Turkish B. Texts for use: Theatre, scenario C. Principals of scientific texts. Planning in writing, how is a good plan done
10 A. Metasentence structure: paragraph and text. B. Functional genres: Essay-Critique. Method problem in critique. C. Communication accidents
11 A. Semantics B. Functional genres: Essay...etc. C. Writing a paragraph; Genres and characteristics of a paragraphs
12 A. Rhetoric and vocabulary of Turkish B. Functional genres: letter, travel writing, memoir, diary C. Ambiguities and mistakes in language
13 A. Actual problems of Turkish B. Importance points in diction C. Scientifictexts
14 General assessment

Kaynaklar

Ders Notu Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Ders Kaynakları Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Knows Pr and Advertising Theories
2 Has social reponsibility
3 Knows how to communicate effectively
4 Creates Pr and Advertising projects.
5 Manages media relations X
6 Creates persuasive messages by using images and words X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 1 1
Quiz 2 1 2
Assignment 1 1 1
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü /25(s) 4.08
Dersin AKTS Kredisi 4.08
; ;