Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
INTRODUCTION TO UMAYYAD HISTORY ITS 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SAİM YILMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. SAİM YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The course aims to introduce some of the main sources of Umayyad history and the modern studies on Umayyad period,
and to make it easy for the students to use from this sources in their studies.

Dersin İçeriği

A general view on the problems of this period; Examples of the main sources of this period; Examples of the modern studies of this period.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To recognize of the characteristics and problems of the period 1 - 2 - 14 - A - C -
2 - To list and compare of the main sources and their authors of the period 1 - 2 - 14 - A - C -
3 - To list and compare of some modern researches related to the period 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
4 - To tell and debate the elements of establishment of the state 1 - 2 - 3 - 14 - 15 - A - C -
5 - To list narrations releated to the period, around a definite topic 1 - 2 - 4 - 14 - A - C -
6 - To interpret and criticize of narrations related to the period 1 - 3 - 4 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study 3:Discussion 15:Problem Solving 4:Drilland Practice 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: A general view on the problems of this period
2 Examples of the main sources of this period:al-Baladhuri: Ansab al-Ashraf, Futuh al-Buldan
3 Ibn Kutayba: al-Ma‘arif; al-Dinawari, al-Akhbar al-tiwal
4 al-Ya‘kubi: Ta’rikh
5 al-Tabari: Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk; al-Mas‘udi: Murudj al-dhahab
6 Examples of the modern studies of this period: Julius Wellhausen: Arap Devleti ve Sukutu, İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri
7 Philip Hitti: İslam Tarihi; Hasan İbrahim Hasan: İslam Tarihi
8 Hudari Bek: ed-Devletü’l-Ümeviyye
9 Yusuf el-Uş: ed-Devletü’l-Ümeviyye
10 İrfan Aycan: Muaviye b. Ebi Süfyan; Vecdi Akyüz: Hilafetin Saltanata Dönüşmesi
11 İsmail Hakkı Atçeken: Devlet Geleneği Açısından Hişam b. Abdülmelik
12 İbrahim Beydun: ed-Devletü’l-Ümeviyye ve’l-Muaraza; Nevin A. Mustafa: İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet
13 Necde Hammaş: el-İdare fi’l-Asri’l-Ümevi, eş-Şam fi Sadri’l-İslam
14 G. Levi Della Vida, “Emeviler” maddesi; İsmail Yiğit, “Emeviler”, maddesi; İrfan Aycan vd: Emeviler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayatı

Kaynaklar

Ders Notu

Yiğit, İsmail (1995), Emeviler, DİA, XI, s, 87-104, İstanbul.

G. Levi Della Vida (1993), Emeviler; İA, IV, s, 240-248, İstanbul.

Ders Kaynakları

Wellhausen, Julius (1963), Arap Devleti ve Sukutu (trc. Fikret Işıltan), Ankara.
Necde Hammaş (1980), el-İdare fil-Asril-Ümevi, Dımaşk.
İbrahim Beydun (1985), ed-Devletül-Ümeviyyün vel-Muaraza, Beyrut.
Necde Hammaş (1987), eş-Şam fi Sadril-İslam, Dımaşk.
Wellhausen, Julius (1989), İslamiyetin İlk Devrinde Dini-Siyasi Muhalefet Partileri (trc. Fikret Işıltan), Ankara.
Aycan, İrfan (1990), Muaviye b. Ebi Süfyan, Ankara.
Nevin A. Mustafa (1990), İslam Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, İstanbul.
Akyüz, Vecdi (1991), Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul.
Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul.
Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi (Murtaza Bedir-Fuat Aydın), İstanbul.
Kurt, Hasan (2008), Taberinin Tarih Anlayışı, İslami İlimler Dergisi, Cilt 3, Yıl 3, Sayı 2, s. 89-103: Ankara.
Varol, M. Bahaüddin (2008), İbn Kuteybe (v. 276/889) ve Tarihçiliği, İslami İlimler Dergisi, Cilt 3, Yıl 3, Sayı 2, s. 185-204: Ankara.
Arı, Salih (2008), Tarihçi ve Coğrafyacı Olarak Yakûbî (ö. 292/905), İslami İlimler Dergisi, Cilt 3, Yıl 3, Sayı 2, s. 161-173: Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 5 5
Oral Examination 3 4 12
Final examination 1 4 4
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü /25(s) 5.96
Dersin AKTS Kredisi 5.96
; ;