Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
QUALITATIVE RESEARCH DESIGN AND ANALYSIS IN THE SOCIAL SCIENCES SOS 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YAŞAR SUVEREN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The main purpose of this course is to enable students to have a qualitative research and to learn the basic features of the research design so that the students can have an independent ability to continue their scientific work. To examine the stages of the qualitative research process in this framework (the place and meaning of qualitative research in social theory, epistemological background, problem determination, conceptualization, data collection, analysis of data, interpretation and writing) to enable students to conduct qualitative research on a specific topic.

Dersin İçeriği

Throughout this course, it will be focused on the definition of qualitative research and its place in the scientific research tradition, the features and types of qualitative research (biography, phenomenology, ground theory, ethnography, case study, discourse analysis), the design of qualitative research and its planning, the creation of research questions, data collection methods and how to analyze data.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Knows and explains the basic philosophical-epistemological approaches to qualitative research methods. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Express the importance of qualitative research and its differences with other research methods. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Explains the place of qualitative research in scientific research. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Demonstrates the relevance of qualitative research to applied sociology and knows how to use it. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Read and criticize qualitative research studies. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Know the planning stage of a qualitative research. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - Explains the process of preparing a qualitative research proposal. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - Applies the process of preparing a qualitative research proposal. 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - Prepares a qualitative research proposal report. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to research methods
2 The place of qualitative research in the tradition of scientific research: theoretical foundations of qualitative research, basic characteristics of qualitative research
3 Comparison of qualitative and quantitative research methods
4
5 Triangulation in qualitative research
6 Sampling in qualitative research
7 Interview technique
8 Focus group technique
9 Observation technique
10 Document review technique
11 Qualitative data analysis
12 Qualitative data analysis
13 Validity, reliability and ethics in qualitative research; general evaluation and discussion
14 Validity, reliability and ethics in qualitative research; general evaluation and discussion

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, 2005.

Sibel A. Arkonaç, Psikolojide Söz ve Anlam Analizi Niteliksel Duruş, Ayrıntı Yayınları, 2014.

Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, 2006.

Türker Baş ve Ulun Akturan, Nitel Araştırma Yöntemleri NVivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Seçkin Yayınları, 2008.

Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi Nitel mi?, Anı Yayıncılık, 2007.

Robert E. Stake, Qualitative Research Studying How Things Work, The Guilford Press, 2010.

Ellen Perecman and Sara R. Curran (Ed.), A Handbook for Social Science Field Research Essays & Bibliographic Sources on Research Design and Methods, Sage Publications, 2006.


 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü /25(s) 3.84
Dersin AKTS Kredisi 3.84
; ;