Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POSTMODERN SOCIOLOGY SOS 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL ŞAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The purpose of this course is to discuss the main arguments of postmodern paradigm , to recognize its pioneers , and to analyze the criticism of postmodernism .
Dersin İçeriği
In this course, we will focus on the modern paradigm and its dilemmas , then the basic precursors of postmodern theories and ideas will be discussed in detail .
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To introduce students to the main arguments of the modern paradigm in sociology 1 - 2 - 3 - 10 - A - B - C -
2 - To analyze the dilemmas of modernity 1 - 3 - A - C -
3 - To understand the pioneers of postmodern theories 1 - 2 - A - B -
4 - To discuss the new trends in French sociology 1 - 3 - C -
5 - To develop ideas about the aftermath of postmodernism 2 - 3 - B - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Modern paradigm in sociology
2 Modernity ´s woes
3 Postmodernism and.nietzsche
4 Post-structuralism and anthropology
5 New trends in French sociology
6 Lyotard
7 Foucault
8 Baudrillard
9 Derrida
10 Zygmunt Bauman
11 Postmodern Criticism
12 Habermas , Eagleton
13 Mestrovic , Z.Serdar
14 After postmodernism?

Kaynaklar

Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Sociology After Postmodernism, Edit. David Owen, Sage Publication, London, 1997.
Dennis Smith, Zygmunt Bauman, Prophet of Postmodernity, Polity Pres, Cambiridge and Oxford 1999.
Jorge Larrain, İdeoloji Kültürel Kimlik, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995.
Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Habermas, Gorz, Laclu, Rorty, Durin, Sarmal Yay. İstanbul, 1995.
David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Paradigma, İstanbul, 1998.
J.F. Lyotard, Potmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara, 2000.
Alan Meggil, Aşırılığın Peyganberleri, Nietzsche, Heiddeger, Foucault, Derrida, ( Çev. Tuncay Birkan), Bilim Sanat Yayınları, Ankara, 1998.
Perry Anderson, Postmodernitenin Kökenleri, İletişim Yayınları, İst. 2002.
John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yay. 2000.
Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İst. 1996.
Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları
Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yayınları.
David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları.
Steven Best, Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları, İst. 1998.
Pauline Marıe Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Ark Yayınları.
Frederic Jameson, Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Yapı Kredi Yay. 1994.
Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç Yayınları, Ankara 2001.
Ziyauddin Serdar, Postmodernizm ve Öteki, Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, Söylem Yayınları, İst. 2001.
Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Açılım Kitap, İstanbul, 2004.
Akbar S. Ahmed, Postmodernizm ve İslam, Cep yayınları, 1995.
Christopher Fazlon, Foucault ve Sosyal Diyalog, Paradigma yay. 2001.
Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, 1990.
Ernest Gellner, Postmodernizm İslam ve Us, Ümit Yayıncılık,1994.
Orhan Tekelioğlu, Michael Foucault ve Sosyolojisi, Bağlam Yayınları, İst. 1999.
Skinner, Çağdaş Temel Kuramlar, Vadi.
Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Sarmal Yay.
Modernite versu Postmodernite , Der. Mehmet Küçük, Vadi. Yayınları.
James W. Bernuer, Foucault?un Özgürlük Serüveni, Ayrıntı Yayınları, 2005.
Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım, Paradigma, 2005.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 10
PerformansGoreviSeminer 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 2 2
Assignment 1 8 8
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;