Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AVICENNA´S POINTERS (AL-ISHARAT) WITH COMPARISON T FDI 602 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

No pre-conditions for this course.

Önerilen Seçmeli Dersler

All courses on logic and philosophy may be helpful for this course.

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMRAH KAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

No assistant for this course.

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The Classical Logic, which Aristotle has established as a method and al-Farabi has re-constructed in Arabic, has had it’s perfect and most systemathical form in the works of Avicenna. The aim of this lesson is that how are classical logical issues examined in Avicenna’s book Pointers (al-Isharat) , which determining the books of after Avicenna and Avicenna wrote his logical wievs in it. To be understood of later logical Works as eligible it is aimed reading Avicenna’s Pointers, with it commentaries.

Dersin İçeriği

Introduction to Logic of Avicenna, Avicenna’s Logical Works, The Systematics and Place of Pointers in Avicenna’s Works, Some Considerable Commentaries of Pointers, Comentaries of Tusi and Rhazi on Pointers, In the Pointers: The Subject Matter of Logic; The Logic of Concepts: Five Universals and Definition; The Logic of Propositions: Description, Elements and Kinds of Propositions, Conversion, Contradiction and Modality in Propositions: The Theory of Syllogism; Deduction, Induction, Analogy; The Syllogism in respect to it’s matter: Five Arts

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Comprehend the continuity of logic tradition 1 - 2 - 3 - A - C - F -
2 - Determine contributions of Turkish-Muslim philosophers to the discipline of logic 1 - 3 - A - C - F -
3 - Read the works which have influenced the later logical literature 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - Explore the problematic situation of logic in the Works, before and after Avicenna 1 - 2 - 3 - 14 - A - C - F -
5 - Analyze the Avicenna’s examining of logical issues 1 - 3 - 10 - A - C - F -
6 - Compare different views between Avicenna and his commentators. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to Logic of Avicenna
2 Avicenna’s Logical Works
3 The Systematics and Place of Pointers in Avicenna’s Works
4 Some Considerable Commentaries of Pointers.
5 Comentaries of Tusi and Rhazi on Pointers
6 The Subject Matter of Logic In the Pointers
7 The Logic of Concepts: Five Universals and Definition
8 The Logic of Propositions: Description, Elements and Kinds of Propositions
9 Conversion, Contradiction and Modality in Propositions
10 The Theory of Syllogism
11 Deduction
12 Induction
13 Analogy
14 The Syllogism in respect to it’s matter: Five Arts

Kaynaklar

Ders Notu

İbn Sina, İşaretler ve Tembihler, İstanbul 2005.

Tony Street, “İbn Sînâ Sonrası Bir Kıyas Tarihine Doğru: Rescher’in Arap Modal Mantığı ile İlgili Çalışmaları Üzerine Notlar”, çeviren: İbrahim Çapak, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sayı: 13, s. 197-218.

Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Kainattaki Yeri, İstanbul 2008.

Ders Kaynakları

Nasiruddin Tusi, Şerhu’l-İşarat, Kahire,ts.
Fahreddin Razi, Şerhu’l-İşarat, Kahire, Matbaatü’l-Hayriyye 1325.
İbn Sina, Mantığa Giriş, İstanbul 2006.
İbn Sina, Yorum Üzerine, İstanbul 2006.
İbn Sina, Sofistik Deliller, İstanbul 2006.
Ali Durusoy, Örnek Çeviri Metinlerle Mantığa Giriş, İstanbul 2008.
Ali Durusoy, “İbn Sînâ’nın ‘El-Mu‘cezü’s-Sağîr Fi’l-Mantık’ Adlı Risâlesi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995-1997, sayı: 13-14-15, s. 143-166.
Ali Durusoy, “İbn Sina Mantığının Yapısı”, Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, İstanbul 2008.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 5
KisaSinav 2 5
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 10 20
Assignment 1 8 8
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;