Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Theories Of Communıcatıon ILT 201 3 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. AYŞE GÜL TOPRAK, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL,
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Damla KARŞU, Res. Asst. Aynülhayat UYBADİN

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The course goal is to take theories and models occur in communication within a conceptional frame.

Dersin İçeriği

In the couse communication models? historical evolution, mass media?s cultural ve social effects and theories of impact are taken by classifing basic communication models.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Defines theory, method and models in communication. Discussion, Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Project / Design,
2 Gets information about mass communication?s impacts on culture and society. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Project / Design,
3 Explains the situation and importance of new communication tools for society. Lecture, Question-Answer, Discussion, Brain Storming, Testing, Homework, Project / Design,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Historical Evolution of Mass Media Models
2 Classify The Mass Media Models
3 Communication Schools
4 Basic Communication Models
5 Effects of Mass Communication On Culture and Society
6 Models About The Effects Of Mass Communication On Culture and Society
7 Audience-Centered Models
8 Quiz
9 General View to Media Effects
10 Media Effects Theories
11 Organizing, Selecting and Producing of Mass Media
12 New Mass Media And Its Functions
13 Information Society
14 Individual Enlightenment Against Media Effects
Kaynaklar
Ders Notu <p>1. Işık, Metin (2008). Kitle İletişim Teorilerine Giriş. Konya: Eğitim Kitabevi.</p>
Ders Kaynakları

Alemdar, K. & Erdoğan ,  İ. (1998) Başlangıçten Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları.Ankara:MY Yayınları

Yaylagül, L.(2016). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. İstanbul: Dipnot Yayınları

Güngör, N. (2011).İletişim Kuramlar Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi

Işık, M. (2008). Kitle İletişim Teorilerine Giriş. Konya:Eğitim Kitabevi

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Kısa Sınav 20
4. Ödev 15
3. Sözlü Sınav 15
Toplam 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Mid-terms 1 15 15
Oral Examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6