Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Operatıng Systems SWE 208 4 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. AHMET ÖZMEN
Dersi Verenler Prof.Dr. AHMET ÖZMEN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Bilgisayarın en temel bileşenlerinden olan işletim sistemlerinin detaylarıyla öğretilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen yazılımlar işletim sistemi ile sürekli işbirliği içinde çıktılarını üretebilmektedir. Öğrencilerin işletim sistemi alt birimlerini tasarlayıp kodlayacak düzeye erişmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

İşletim sistemi ile ilgili genel kavramlar, terminoloji. Proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 İşletim sistemlerinin yapısını ve çalışma prensiplerini açıklar
2 Program, proses ve iş parçacığı (thread) arasındaki farkı bilir, prosesin/threadin icra anında bulunabileceği durumları bilir
3 Prosesler veya iş parçacıkları (threadler) arasında kullanılan iletişim ve senkronizasyon mekanizmalarını bilir ve programda etkin olarak kullanır
4 CPU planlama algoritmalarının parametrelerini hesaplar
5 Kilitlenme problemlerine çözüm üretir
6 Fiziksel ve zahiri bellek kavramlarını bilir
7 Sayfalama, segmentasyon teknolojilerini bilir ve ortalama bellek erişim süresini hesaplar
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Bilgisayar sistemlerinin yapısı ve işletim sistemleri tanıtımı
2 İşletim sistemi alt birimleri
3 Proses yapısı ve komut istemcisi (kabuk)
4 İş parçacığı (thread) mimarisi proses ile kıyaslanması
5 Proses veri yapıları ve yönetimi
6 Prosesler arası senkronizasyon ve iletişim araçları
7 Prosesler ile ilgili uygulama (semafor, kilit vb.)
8 CPU planlama algoritmaları
9 Kilitlenmeler ve çözümleri
10 Bellek yönetimi
11 Sayfalama, Segmentasyon
12 Sanal bellek
13 Dosya sistemi, erişim ve koruma mekanizmaları
14 Giriş/çıkış sistemi, disk planlaması ve yönetimi
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Operating System Concepts 10th Edition - John Wiley & Sons, Inc., 2018.

2. Operating Systems: Three Easy Pieces, Remzi H. Arpaci-Dusseau and Andrea C. Arpaci-Dusseau, 2018.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To have sufficient foundations on engineering subjects such as science and discrete mathematics, probability/statistics; an ability to use theoretical and applied knowledge of these subjects together for engineering solutions.
2 An ability to determine, describe, formulate and solve engineering problems; for this purpose, an ability to select and apply proper analytic and modeling methods,al background in describing, formulating, modeling and analyzing the engineering problem, with a consideration for appropriate analytical solutions in all necessary situations. X
3 An ability to select and use modern techniques and tools for engineering applications; an ability to use information technologies efficiently. X
4 An ability to analyze a system, a component or a process and design a system under real limits to meet desired needs; in this direction, an ability to apply modern design methods.
5 An ability to design, conduct experiment, collect data, analyze and comment on the results and consciousness of becoming a volunteer on research.
6 Understanding, awareness of administration, control, development and security/reliability issues about information technologies. X
7 An ability to work efficiently in multidisciplinary teams, self confidence to take responsibility. X
8 An ability to present himself/herself or a problem with oral/written techniques and have efficient communication skills; know at least one extra language.
9 An awareness about importance of lifelong learning; an ability to update his/her knowledge continuously by means of following advances in science and technology. X
10 Understanding, practicing of professional and ethical responsibilities, an ability to disseminate this responsibility on society. X
11 An understanding of project management, workplace applications, health issues of laborers, environment and job safety; an awareness about legal consequences of engineering applications.
12 An understanding universal and local effects of engineering solutions; awareness of entrepreneurial and innovation and to have knowledge about contemporary problems.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Proje / Tasarım 25
2. Kısa Sınav 10
Toplam 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 1 2
Project / Design 1 20 20
Final examination 1 15 15
Assignment 0 3 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5