Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Hıstorıcal Development Of Scıentıfıc Ideas ILF 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. CANAN LAÇİN ŞİMŞEK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı It is important to understand to science and scientific concepts development in the historical process, estimation of these concepts by different scientist in different times.
Dersin İçeriği Semantic differentiation and change of phenemonen and events in science from begining to present days, philosophers and scientist affects to meaning development, how scientist affect and develop the other’s ideas, the social, culturel, religional, economic effects during the scientific idea development.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Defines what science is. Lecture, Question-Answer, Discussion, Homework, Project / Design, Performance Task, Portfolio,
2 Recognizes the stages that science passed in time Discussion, Question-Answer, Lecture, Portfolio, Performance Task, Project / Design, Homework,
3 Describes the factors that influence the development of science. Lecture, Question-Answer, Discussion, Portfolio, Project / Design, Homework, Performance Task,
4 Interprets modren science changeover process Discussion, Question-Answer, Drilland Practice, Lecture, Performance Task, Project / Design, Portfolio, Homework,
5 Describes what pozitivizm is. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Homework, Portfolio, Project / Design, Performance Task,
6 Distinguishes what stages that sicentific thoughts had passed in time. Discussion, Question-Answer, Lecture, Project / Design, Portfolio, Performance Task, Homework,
7 Composes the historical development of scientific thoughts in physics, chemistiry and biology. Lecture, Question-Answer, Case Study, Drilland Practice, Discussion, Homework, Performance Task, Portfolio, Project / Design,
8 Judges how to use historical development of scientific thoughts in concept development. Drilland Practice, Case Study, Problem Solving, Question-Answer, Lecture, Discussion, Homework, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 What is science?
2 Scientific approaches changing by time
3 Theologic reason to naturist reason in science
4 Changing paradigm in science
5 Modern scienctific idea and positivsm
6 Factors effecting historical development of scientific concepts
7 Historical development of physics concepts (force)
8 Midterm
9 Historical development of physics concepts (energy and light)
10 Historical development of chemistry concepts (atom)
11 Historical development of geology concepts (earth)
12 Historical development of biology concepts (plant, nutrition)
13 Historical development of biology concepts classification)
14 Assessment
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 10 10
Assignment 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6