Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Health Polıcy and Plannıng SAY 513 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Dersi Verenler Prof.Dr. MAHMUT AKBOLAT,
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The objective of Health Policy and Planning course is the examination of health policies and planning methods and the factors constituting and affecting the health policies. Additionally, Turkish health policy shall be analysed in context of the course within the scope of daily approaches.

Dersin İçeriği

During this course, necessary information shall be provided on health policy determination and implementation process and planning methods by emphasizing health policy and planning notions.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To apprehend basic conceptions and models pursuant to health policy and planning at specialist level. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 To gain knowledge about the factors determining health policies, to be able to monitor experienced changes and interpret the analyses in this field. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 To gain knowledge about health policy determination process and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 To gain knowledge about health policy implementation process and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 To be able to evaluate and analyse the health policies and interpret them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
6 To have evaluate states role in health care and this regard new trends. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
7 To have evaluate the effects of health care in globalization. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
8 To have knowledge about Turkish health policies, be able to evaluate and interpret by analyzing them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
9 To have knowledge about Turkish health system, be able to evaluate and interpret by analyzing them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
10 To have knowledge about Turkish health reforms, be able to evaluate and interpret by analyzing them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
11 To have knowledge about planning methods in health care and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
12 To have knowledge about planning process in health care and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
13 To have knowledge about capacity planning in health care and have strategic point of view. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
14 To have knowledge about strategic plan of Ministry of Health and be able to evaluate and interpret by analysing them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Case Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Concepts and models regarding health policies and planning Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
2 Factors affecting health policies Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
3 Health policy determination process Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
4 Health policy implementation process Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
5 Evaluation of health policies Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
6 Role of state on health care Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
7 Globalization and health care Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
8 Turkish health policies Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
9 Turkish health system Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
10 Health reforms in Turkey Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
11 Planning methods Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
12 Planning process Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
13 Capacity planning in health care Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
14 Strategic plan of Ministry of Health Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
Kaynaklar
Ders Notu <p>&Ccedil;ağlar Keyder, Nazan &Uuml;st&uuml;ndağ, Tuba Ağartan, &Ccedil;ağrı Yoltar (2007), Avrupa&acute;da ve T&uuml;rkiye&acute;de Sağlık Politikaları: Reformlar - Sorunlar - Tartışmalar, İletişim Yayınları.<br /> Yıldırım, Hasan H&uuml;seyin ve T&uuml;rkan Yıldırım (2011), Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve T&uuml;rkiye, İmaj Yayıncılık.<br /> Aktan, Coşkun Can ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Y&ouml;netimi, Aura Kitapları.<br /> Buse, Kent, Nicholas May ve Gill Walt (2005) Making Health Policy, Open Univesity Press.<br /> Freeman, Richard (2000), The Politics of Health in Europe, Manchester University Press, Manchester.<br /> Ettelt, Stefanie, Ellen Nolte, Sarah Thomson, Nicholas Mays (2008), Capacity Planning in Health Care: A Review of The International Experience, World Health Organization.</p>
Ders Kaynakları

T.C. Sağlık Bakanlığı (1993), Ulusal Sağlık Politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması, Atlas Yayıncılık, İstanbul.
Dunston, Roger, Alison Lee, David Boud, Pat Brodie ve Mary Chiarella (2009), Co-Production and Health System Reform From Re-Imagining To Re-Making, Australian Journal of Public Administration, Vol. 68, Issue 1, s. 39-52.
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), (2008), OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye, OECD Yayınları.
Peabody, John W. (1996), Economic Reform and Health Sector Policy: Lesson From Structural Adjustment Programs, Social Science and Medicine, Vol. 43, No. 5, s. 823-835.
Randall, Glen E. ve A. Paul Williams (2009), Health-care reform and the dimensions of professional autonomy, Canadian Public Administration, Vol. 52, No. 1, s. 51-69.
Ramesh, M. (2008), Autonomy and Control in Public Hospital Reforms in Singapore, The American Review of Public Administration, Vol. 38, No. 1, s. 62-79.
Roberts, Marc J., William Hsiao, Peter Berman ve Michael R. Reich (2004), Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity, Oxford University Press, New York.
Saltman, Richard B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Yayını, Ankara.
Sargutan, A. Erdal (1996), Türk Sağlık Politikası: Değerlendirmeler İlkeler Öneriler, 3. Baskı, Sağlık Yayınları, Ankara.
Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey, Europen Observatory on Health Care Systems, Copenhagen, Vol. 4, No. 4.
Simonet, Daniel (2008), The New Public Management Theory and European Healthcare Reforms, Canadian Public Administration, Vol. 51, No. 4, s. 617-635.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2010), Stratejik Plan: 2010-2014, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
T.C. Sağlık Bakanlığı (2003), Sağlıkta Dönüşüm, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
WHO (World Health Organization) (2008), Health System Governance For Improving Health System Performance, Regional Office For the Eastern Mediterranean, Cairo.
WB (World Bank) (2002), Türkiye: Yaygınlığı ve Verimliliği İyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar, Dünya Bankası İnsan Geliştirme Sektörü Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, Rapor No: 24358-TU.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Understanding budgeting, financial reporting and control concepts, theories, laws, tools and practices
2 Developing national and international health strategies and following changes
3 To gain the ability to use statistical information to solve economic problems.
4 Performing complex team tasks
5 Ability to use quantitative and qualitative research methods
6 Using quantitative and qualitative research methods in solving problems
7 Evaluation: Understanding the basic ideas of stakeholders and making successful suggestions for improvement strategies
8 Data Analysis and Presentation: To be able to interpret existing data and to use the information obtained in organizational development and change in order to manage organizations successfully.
9 Contributing to the production of values that support the competitive power and sustainability of health institutions
10 Collaborating with patients and healthcare professionals to develop strategies that will positively affect patient treatment and care
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 40
1. Ara Sınav 60
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 25 25
Assignment 1 20 20
Final examination 1 25 25
Quiz 2 3 6
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6