Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Health Informatıon Systems SAY 510 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Yok.</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Yok.</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. CEMAL SEZER
Dersi Verenler Prof.Dr. CEMAL SEZER,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Elektronik bilgi sistemlerinin avantajlarının anlatılması Güncel hastane bilgi sistemlerinin öğretilmesi Yönetim sistemlerinde bilgi sistemlerinin çıktılarının kullanılmasının gösterilerek etkili kullanımın sağlanması .

Dersin İçeriği

Sağlık ve hastane sistemleri, Yönetici bilgi sistemleri, Hastane yönetim bilgi sistemleri, Sistem analizi, Sistem biçimlendirilmesi, Yönetim destek bilgi sistemleri, Teşhis ve tedavi destek bilgi sistemleri, Modüler bilgi sistemleri, Hastanelerdeki bilgisayar yazılım ve donanımı, Verilerin güvenliği ve veri kalitesi 

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Continuously improve professional knowledge and skills, be open to newness and lifelong learning. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 To have and apply theoretical and practical knowledge about health management field. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
3 To gain knowledge and ability to understand, analyze and direct administrative, financial, legal, technical and medical operations of health institutions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Having the knowledge and skills to manage information systems in health management and to use them effectively. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
5 To be able to comprehend the basic components of health system at national and international level, to understand health planning and policies, to analyze the health sector economically and financially. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
6 To have knowledge and skills to make quantitative and qualitative analyses in health management and to be able to implement this knowledge. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
7 Having the ability to use scientific methods and techniques in critical and innovative thinking, decision making and problem solving in the problems that arise during the health management process. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
8 Having the ability to follow changes in health management and produce solutions specific to the country's health system. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
9 Having the ability to communicate effectively and to be able to conduct team work. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
10 To be aware of the legal, social and ethical responsibilities of the field of health management, to comply with legal regulations and ethical principles. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
11 Having vocational terminology and foreign language knowledge related to health management field. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
12 Having knowledge about health information systems and knowing health information systems. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
13 Having Knowledge of health information systems with hospital applications.
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Health and hospital systems The relevant part of recommended books
2 Management information system The relevant part of recommended books
3 Hospital managementinformation system The relevant part of recommended books
4 System analysis The relevant part of recommended books
5 System analysis The relevant part of recommended books
6 Management support information systems The relevant part of recommended books
7 Diagnosis and treatment support information systems The relevant part of recommended books
8 Modular information systems The relevant part of recommended books
9 Midterm exam The relevant part of recommended books
10 Computer hardware and software at hospitals The relevant part of recommended books
11 Computer hardware and software at hospitals The relevant part of recommended books
12 Computer hardware and software at hospitals The relevant part of recommended books
13 Security of data and maximizing data quality The relevant part of recommended books
14 Security of data and maximizing data quality The relevant part of recommended books
Kaynaklar
Ders Notu <p>Laudon, C.K. ve J.P. Laudon (2014). Y&ouml;netim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Y&ouml;netme. &Ccedil;ev. Edt. U. Yozgat.&nbsp;Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.; İstanbul.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Ders Kaynakları

1. Sümbüloğlu, K. ve V. Sümbüloğlu (1998). Sağlık Enformasyon Sistemleri, Somgür Yayıncılık, Ankara.
2. Şahin, M. (ed.) (2003). Yönetim Bilgi Sistemi. Anadolu Üniversitesi Yayını No:1471, Eskişehir.
3.Yarımağan, Ü. (2000).  Veri Tabanı Sistemleri.  Akademi Yayın Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Ankara.
4. Gökçen, H. (2002). Yönetim Bilgi Sistemleri; Analiz ve Tasarım Perspektifi. Epi Yayıncılık, Ankara.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Understanding budgeting, financial reporting and control concepts, theories, laws, tools and practices
2 Developing national and international health strategies and following changes
3 To gain the ability to use statistical information to solve economic problems.
4 Performing complex team tasks
5 Ability to use quantitative and qualitative research methods
6 Using quantitative and qualitative research methods in solving problems
7 Evaluation: Understanding the basic ideas of stakeholders and making successful suggestions for improvement strategies
8 Data Analysis and Presentation: To be able to interpret existing data and to use the information obtained in organizational development and change in order to manage organizations successfully.
9 Contributing to the production of values that support the competitive power and sustainability of health institutions
10 Collaborating with patients and healthcare professionals to develop strategies that will positively affect patient treatment and care
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 25 25
Quiz 2 3 6
Assignment 1 20 20
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,24
Dersin AKTS Kredisi 6