Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkish Patterns II TEZ 102 2 2 + 4 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Course Lecturers Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ,
Course Assistants
Course Category Basic Teaching Suitable For Field
Course Objective

Obtaining preparatory underwork to original composition as teaching Turkish designs, composition technics and drawing, form, size, texture, nuance, colour features.

Course Content

General information related to History of Turkish Ornamentation Arts.
Teaching main drawing rules used in Turkish Ornamentation Arts.
Introducing materials used in Turkish Ornamentation Arts.
Making different designs with motifs used in Turkish Ornamentation Arts.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 They have research capability about flower and application areas in Turkish Ornamentation Arts. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
2 They design classical compositions such as “şükufe”, hatayi group, naturalist, saz yolu , etc. in Turkish Ornamentation Arts. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 They analyze similarities and differences among illumination, miniature, glazed tile, ergraving, carpet-rug motifs in Turkish Arts. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 They design motifs and compositions used in Turkish Glaze Tile Art. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
5 They design classic flower motifs seen on classical binder. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
6 They evaluate surface ornamentation samples used in Anatolian Seljuk and Ottoman architecture. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
7 They analyze place and importance of Traditional Turkish Arts among other art branches. Lecture, Question-Answer, Drilland Practice, Motivations to Show, Group Study, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Flower loving of Turkish people and reflecting to art branches.
2 Being interpreted of flower arts (naturalist, abstraction, şukufe) with style features.
3 Illumination and miniature art, motif and drawing features.
4 THESIS
5 Quiz: Flower motifs seen in classical binder covers.
6 Examining of vegetable and animal motifs used in hand drawing, informing theoretical knowledge.
7 Glazed tile art and drawing features.
8 Quiz: Practicing exercises related to handled subjects.
9 Continuation of composition studies.
10 Intermediate Exam.
11 Researching of surface ornamentation in Turkish architecture.
12 Flat and keyed zencerek (chain pattern). Examples in Anatolian Seljuk and Ottoman architecture and book arts.
13 Continuation of studies.
14 Exercise, file deliveries and evaluation.
Resources
Course Notes
Course Resources

Nurhan ATASOY,Hasbahçe,Koç Kültür Sanat Tanıtım Hizmetleri A.Ş.İstanbul,2002., Bir Şaheser Süleymaniye Külliyesi,Editör:Selçuk Mülayim, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara 2007., P Sanat Kültür Antika Dergisi,Çiçek ve Sanat, Sayı 13.,Doğan KUBAN,Divriği Mucizesi,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2003., Doğan Kuban;Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul 2008.,Gülbün MESARA,Türk sanatında İnce Kağıt Oymacılığı,Türkiye İş Bankası Kültür yayınları,İstanbul,1998.,Lale ULUÇ,XVI. Yy. Şiraz El Yazmaları,Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,2006.,Metin And;Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası,Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,2012.,Hat ve Tezhip Sanatı,Editör;Ali Rıza Özcan,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara 2009.,Gülnur Duran;Ali Üsküdarî,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008.,İnci A.Birol-Ç.Derman; Türk Tezyinatında Motifler, Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2011, İnci A.Birol; Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri,Kubbealtı Yayınları,İstanbul 2008,Cahide KESKİNER,Hatai,Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1990.,Azade AKAR-Cahide KESKİNER,Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif,Tercuman Sanat ve Kültür Yayınları,İstanbul,1978.,Emel ESİN,Türk Sanatında İkonografik Motifler.Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003.,Jonathan M.BLOOM;Kağıda İşlenen Uygarlık;Kitap Yayınevi,İstanbul 2001.,Oktay Aslanapa;Türk Sanatı, Remzi Kitabevi,İstanbul 1984, Oktay Aslanapa;Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yayınevi,İstanbul 1987., Güner İnal;Türk Minyatür Sanatı,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 1995, Sevgi A.Ersoy; Türk Minyatür Tekniği,İnkansa Matbaacılık,Ankara 2006., Banu MAHİR,Osmanlı Minyatür Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2004.,
Filiz Çağman, Günsel Renda, Serpil Bağcı, Zeren Tanındı;Osmanlı Resim Sanatı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,İstanbul 2012.,Neriman Görgünay Kırzıoğlu;Altaylardan Tuna Boyuna Türk Dünyasında Ortak Motifler,Türksoy Yayınları,Ankara 1995,Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2001.,Yaşar ÇORUHLU, Erken Devir Türk Sanatı,Kabalcı Yayınevi,İstanbul,2007.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatı,Gözen Kitap ve Yayınevi;İstanbul,2003.,Mine ESİNER ÖZEN,Türk Tezhib Sanatından Örnekler,Özen Kitapevi,İstanbul 2007.,.,Semra Ögel;Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı,Türk Tarih Kurumu,Ankara 1987.,Gönül Öney;Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları,Türkiye İş Bankası Yayınları,Ankara 1988.,Yıldız Demiriz;İslam Sanatında Geometrik Süsleme,LebibYalkın Yayınları,İstanbul2000.,H.Örcün Barışta;Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri,Atatürk Kültür Merkezi,Ankara 2009.,Z.Çobanlı-G.Öney;Anadoluda Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2007.,H.İnalcık-G.Renda; Osmanlı Uygarlığı 1-2,T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
Total 25
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 2 4
Assignment 1 2 2
Performance Task (Workshop) 1 2 2
Total Workload 186
Total Workload / 25 (Hours) 7.44
dersAKTSKredisi 7