Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Applıed Studıos I (Classıcal Carpet Desıgn I) HKE 417 7 2 + 4 4 10
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Classical period on projects selected by classical carpets - modern design purposes and applications.

Dersin İçeriği

Classical period carpets, using a variety of materials and techniques include the delivery of artistic design and implementation.

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Bergama carpets recognizes. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Simulation, Self Study, Testing, Performance Task,
2 Uşak carpets recognizes. Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Simulation, Self Study, Testing, Performance Task,
3 The motifs of classical carpets, pattern, color, and composition include surface area removes the schema. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Simulation, Case Study, Self Study, Testing, Performance Task,
4 Makes the design of the carpet of the classical period. Prepares a file. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Motivations to Show, Simulation, Self Study, Testing, Portfolio, Performance Task,
5 Project makes carpets with different disciplines of the classical period. Lecture, Question-Answer, Discussion, Motivations to Show, Simulation, Self Study, Project Based Learning, Testing, Project / Design, Portfolio, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Choose a design on the subject of classical Turkish carpet art.
2 Choose a design on the subject of classical Turkish carpet art.
3 About the topic of theoretical and visual data exploration. Designs related to the selected topic.
4 About the topic of theoretical and visual data exploration. Designs related to the selected topic.
5 About the topic of theoretical and visual data exploration. Designs related to the selected topic.
6 Design and applications of control.About the topic of theoretical and visual data exploration.
7 Designs related to the selected topic.
8 Midterm exam.
9 To prepare designs for the diploma project.
10 Design and applications.
11 Design and applications.
12 Design and applications.
13 Design and applications.
14 Performance, workshops, design and applications delivery, and evaluation.
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları

Ali ÖZEL, “Halıcının El Kitabı”, Ankara, 1986., Ayşe FAZLIOĞLU, (yayına hazırlayan) Düğümün Son Halkası; “Osmanlı Sarayı Halıları”, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları No: 38, Mas Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 2006., Bekir DENİZ, “Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, AKM Yayınları, Ankara 2000., Beyhan KARAMAĞARALI, Türk soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim
Sanatı, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Kayseri 1996 S.175-185., Çiçek Derman - İnci Birol, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, 4. Baskı, İstanbul, 2004. Deniz DEMİRARSLAN, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı”, S.D.Ü-Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Dilek TÜM, “Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif
Özellikleri” , Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.
Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel El Halılarımızda Kimlik Arayışları”,
Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996
Hakan Çiloğlu, “Antik Dekor (Antika Dekorasyon ve Sanat dergisi)”, Sayı:
59, 2000.
Hamdi ÜNAL, “Hereke Halılarında Desen, Renk ve Kompozisyon Özellikleri
”, Ev Tekstili Dergisi, Sayı.17, , Haziran, İstanbul, 1998.
http://www.herekeli.com/hereke, 20 Şubat 2007.
Mehmet Kenan KAYA - Yaşar YILMAZ - Sara BOYNAK - Vahide
GEZGÖR, “Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”,
İstanbul, 1999.
Oktay ASLANAPA, “Türk Halı Sanatı”, Binbir direk Basımevi, 1972.
_________________, “Halı Sanatının Bin Yılı”, İstanbul, 2005.
Önder KÜÇÜKERMAN , “Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı
İçinde Hereke Fabrikası”, İstanbul, 1987.
____________________, “Hereke Halıcılığının Doğuşu”, Antik Dekor, Sayı.3.
http://www.perdedergisi.com/makale, Türk Dokumaları, 10 Mart 2007.
R.Şebnem TEMİR, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu”, S.D.Ü.
Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Şebnem Ruhsar Temir-Ural, “Hereke İpekli dokuma ve Kumaşları ve
Günümüzdeki Durumu”, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 1986.
Şerare YETKİN, “http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hali.”, 22
Şubat 2007.
_____________, “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991.
TBMM Milli Saraylar Yayınları, “ Geçmişten Geleceğe Yaşatılan Gelenek, Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”, TBMM Basımevi, Ankara, 2003.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hanefi Mehmet Efendi, C.15,
İst.1997, s.256 (Erdem Yücel)
Vahide GEZGÖR, “ Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve
Halıları”, İstanbul, 1999.
Zeynep Çavdar KALELİ, “Halı Tasarımı” Dersi, Basılmamış Ders notları,
2006, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Atölye) 20
1. Ödev 20
1. Ara Sınav 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 8 128
Mid-terms 1 1 1
Performance Task (Application) 1 30 30
Performance Task (Workshop) 1 5 5
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 261
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 10,44
Dersin AKTS Kredisi 10