Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Applıed Studıos I (Regıonal Weavıng In Desıgn I) HKE 411 7 2 + 4 4 10
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM ERDEK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Rugs woven Turkish carpets and other areas of technology, determination of design and material properties. Investigation of the criteria applied in the utilization of local know-how and contemporary design.
Dersin İçeriği Rugs and carpets from Central Asia to analyzing samples of other fabrics. Making new designs derived from past savings.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 It analyzes the characteristics of the region. Lecture, Discussion, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
2 Carpet weaving region and knows the other. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
3 Weaving and analyze specifications. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
4 Apply the design principles Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
5 Synthesis is done. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
6 Based on the history of design features makes the new design. Lecture, Question-Answer, Discussion, Self Study, Testing, Homework, Project / Design, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Hand-woven Turkish Culture History.
2 Technical and design characteristics of the Turkish Handwoven.
3 The analysis of the selected regions and characteristics
4 Determination of local design.
5 In line with the principles of design sketches for the designated theme
6 Presentation and critique of sketches.
7 Presentation and critique of sketches.
8 Presentation and critique of sketches.
9 midterm
10 Sketches of the study, the selection of designs that can be turned into products.
11 Presentations and discussions aimed at resolving the technical design.
12 Making the search for color and material design.
13 Applications and discussion.
14 Presentation and criticism of the design.
Kaynaklar
Ders Notu Halı kataloğu 1-2-3-4-5, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, DÖSİM, Ankara, 1995, Türkiye.<br>Genç, M- Kayıpmaz, F-N, Tarihten Günümüze Bergama Halıları, Berksav yayınları, İZMİR 2001.<br>Türk Soylu Halklarının Halı, Kilim ve Cicim Sanatı, Uluslar arası Bilgi Şöleni Bildirileri, 27-31 Mayıs<br>Deniz, B. Türk Dünyasında Halı, Düz Dokuma Yaygıları, Atatürk Kültür Merkez Başkanlığı Yayınları., İzmir 2000<br>Tekçe, E. F.Pazırık, Altaylardan Bir Halının Öyküsü. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
Ders Kaynakları Carpet and visual and printed publications relating to all other fabrics.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 6 96
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 9 144
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 1 1
Project / Design 1 4 4
Performance Task (Application) 1 2 2
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 250
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 10
Dersin AKTS Kredisi 10