Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turkısh Mythology II TEZ 230 4 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Mythological art work solving, understanding, commending abilities are progressed in Turkish Art.
Dersin İçeriği Turkish Mythology and its artistic responce are recognized.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To express that mythology ane religious believes wer very important inspiration sources in article creativly in the ancient civilation. Lecture, Question-Answer, Group Study, Self Study, Testing, Homework,
2 To recognize that mythology and religious believes were evaluated debewnding on the cultural changes in the ancient civiliation. Lecture, Question-Answer, Group Study, Self Study, Testing, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Teogony; Cosmogony
2 Antropogony; Escatology
3 Creation legends
4 Upstart Fables
5 Upstart from animals
6 Upstart from tree
7 Upstart without mother and father
8 Vize examination
9 Fable animals: Anka; Simurg; Phonix; Griphon; Garuda; Dragon
10 Except fable animals
11 Except fable animals
12 Hunting
13 Animal stuggles
14 Colors and numbers
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, C.I,II, Ankara 2003
Emel Esin, Orta Asya´dan Osmanlı´ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınevi, İst. 2004
Metin And, Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası, YKY, İst. 2002
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 4 8
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4