Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Turkısh Mythology I TEZ 229 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Mythological art work solving, understanding, commending abilities are progressed in Turkish Art.
Dersin İçeriği Turkish Mythology and its artistic response are recognised.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To express that mythology and religious believes were very important inspiration sources in article creativly in the ancient civilisation. Lecture, Question-Answer, Group Study, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework,
2 To ecognize that mythology and religious believes were evaluated debending on the cultural changes in the ancient civilisation. Lecture, Question-Answer, Group Study, Self Study, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Preface to Turkish Mythology Lesson.
2 Mytos; Logos; Mythologia; Mythology
3 Fable; Legend
4 Oldest belief trace in earth
5 Prehistory religion: ´Mother Goddess belief ´
6 Alive religions qualification on earth
7 Qualification on the mythologies
8 Vize examination
9 Icon; iconology; iconography; Allegory; Atribu
10 An iconography method
11 Religion in Turkish people
12 Main topics in Turkish Mythology
13 Sky God belief
14 Shamanizm
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, C.I,II, Ankara 2003
Emel Esin, Orta Asya´dan Osmanlı´ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınevi, İst. 2004
Metin And, Minyatürlerle Osmanlı- İslam Mitologyası, YKY, İst. 2002
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 4 8
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 92
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 3,68
Dersin AKTS Kredisi 4